Flag of the European Union EU Clinical Trials Register Help

Clinical trials

The European Union Clinical Trials Register allows you to search for protocol and results information on:
 • interventional clinical trials that are conducted in the European Union (EU) and the European Economic Area (EEA);
 • clinical trials conducted outside the EU / EEA that are linked to European paediatric-medicine development.
 • Learn   more about the EU Clinical Trials Register   including the source of the information and the legal basis.


  The EU Clinical Trials Register currently displays   37564   clinical trials with a EudraCT protocol, of which   6160   are clinical trials conducted with subjects less than 18 years old.
  The register also displays information on   18700   older paediatric trials (in scope of Article 45 of the Paediatric Regulation (EC) No 1901/2006).
   
  Examples: Cancer AND drug name. Pneumonia AND sponsor name.
  How to search [pdf]
  Search Tips: Under advanced search you can use filters for Country, Age Group, Gender, Trial Phase, Trial Status, Date Range, Rare Diseases and Orphan Designation. For these items you should use the filters and not add them to your search terms in the text field.
  Advanced Search: Search tools
   

  < Back to search results

  Print Download

  Summary
  EudraCT Number:2005-000934-19
  Sponsor's Protocol Code Number:2005-130
  National Competent Authority:Denmark - DHMA
  Clinical Trial Type:EEA CTA
  Trial Status:Completed
  Date on which this record was first entered in the EudraCT database:2005-04-05
  Trial results
  Index
  A. PROTOCOL INFORMATION
  B. SPONSOR INFORMATION
  C. APPLICANT IDENTIFICATION
  D. IMP IDENTIFICATION
  D.8 INFORMATION ON PLACEBO
  E. GENERAL INFORMATION ON THE TRIAL
  F. POPULATION OF TRIAL SUBJECTS
  G. INVESTIGATOR NETWORKS TO BE INVOLVED IN THE TRIAL
  N. REVIEW BY THE COMPETENT AUTHORITY OR ETHICS COMMITTEE IN THE COUNTRY CONCERNED
  P. END OF TRIAL
  Expand All   Collapse All
  A. Protocol Information
  A.1Member State ConcernedDenmark - DHMA
  A.2EudraCT number2005-000934-19
  A.3Full title of the trial
  Undersøgelse af subcutan immunglobulin behandling af patienter med multifokal motorisk neuropati
  A.4.1Sponsor's protocol code number2005-130
  A.7Trial is part of a Paediatric Investigation Plan Information not present in EudraCT
  A.8EMA Decision number of Paediatric Investigation Plan
  B. Sponsor Information
  B.Sponsor: 1
  B.1.1Name of SponsorNeurologisk Afdeling Århus Universitetshospital
  B.1.3.4CountryDenmark
  B.3.1 and B.3.2Status of the sponsorNon-Commercial
  B.4 Source(s) of Monetary or Material Support for the clinical trial:
  B.4.1Name of organisation providing support
  B.4.2Country
  B.5 Contact point designated by the sponsor for further information on the trial
  B.5.1Name of organisation
  B.5.2Functional name of contact point
  D. IMP Identification
  D.IMP: 1
  D.1.2 and D.1.3IMP RoleTest
  D.2 Status of the IMP to be used in the clinical trial
  D.2.1IMP to be used in the trial has a marketing authorisation Information not present in EudraCT
  D.2.1.1.1Trade name Subcuvia
  D.2.1.1.2Name of the Marketing Authorisation holderBaxter A/S
  D.2.1.2Country which granted the Marketing AuthorisationDenmark
  D.2.5The IMP has been designated in this indication as an orphan drug in the Community Information not present in EudraCT
  D.2.5.1Orphan drug designation number
  D.3 Description of the IMP
  D.3.1Product nameSubcuvia
  D.3.2Product code 8579
  D.3.4Pharmaceutical form Solution for injection
  D.3.4.1Specific paediatric formulation Information not present in EudraCT
  D.3.7Routes of administration for this IMPSubcutaneous use
  D.3.11 The IMP contains an:
  D.3.11.1Active substance of chemical origin No
  D.3.11.2Active substance of biological/ biotechnological origin (other than Advanced Therapy IMP (ATIMP) Yes
  The IMP is a:
  D.3.11.3Advanced Therapy IMP (ATIMP) Information not present in EudraCT
  D.3.11.3.1Somatic cell therapy medicinal product No
  D.3.11.3.2Gene therapy medical product No
  D.3.11.3.3Tissue Engineered Product Information not present in EudraCT
  D.3.11.3.4Combination ATIMP (i.e. one involving a medical device) Information not present in EudraCT
  D.3.11.3.5Committee on Advanced therapies (CAT) has issued a classification for this product Information not present in EudraCT
  D.3.11.4Combination product that includes a device, but does not involve an Advanced Therapy Information not present in EudraCT
  D.3.11.5Radiopharmaceutical medicinal product No
  D.3.11.6Immunological medicinal product (such as vaccine, allergen, immune serum) Yes
  D.3.11.7Plasma derived medicinal product Information not present in EudraCT
  D.3.11.8Extractive medicinal product Information not present in EudraCT
  D.3.11.9Recombinant medicinal product Information not present in EudraCT
  D.3.11.10Medicinal product containing genetically modified organisms No
  D.3.11.11Herbal medicinal product No
  D.3.11.12Homeopathic medicinal product No
  D.3.11.13Another type of medicinal product No
  D.IMP: 2
  D.1.2 and D.1.3IMP RoleComparator
  D.2 Status of the IMP to be used in the clinical trial
  D.2.1IMP to be used in the trial has a marketing authorisation Information not present in EudraCT
  D.2.1.1.1Trade name Endobulin S/D
  D.2.1.1.2Name of the Marketing Authorisation holderBaxter A/S
  D.2.1.2Country which granted the Marketing AuthorisationDenmark
  D.2.5The IMP has been designated in this indication as an orphan drug in the Community Information not present in EudraCT
  D.2.5.1Orphan drug designation number
  D.3 Description of the IMP
  D.3.1Product nameEndobulin
  D.3.4Pharmaceutical form Powder and solvent for solution for infusion
  D.3.4.1Specific paediatric formulation Information not present in EudraCT
  D.3.7Routes of administration for this IMPIntravenous use
  D.3.11 The IMP contains an:
  D.3.11.1Active substance of chemical origin No
  D.3.11.2Active substance of biological/ biotechnological origin (other than Advanced Therapy IMP (ATIMP) Yes
  The IMP is a:
  D.3.11.3Advanced Therapy IMP (ATIMP) Information not present in EudraCT
  D.3.11.3.1Somatic cell therapy medicinal product No
  D.3.11.3.2Gene therapy medical product No
  D.3.11.3.3Tissue Engineered Product Information not present in EudraCT
  D.3.11.3.4Combination ATIMP (i.e. one involving a medical device) Information not present in EudraCT
  D.3.11.3.5Committee on Advanced therapies (CAT) has issued a classification for this product Information not present in EudraCT
  D.3.11.4Combination product that includes a device, but does not involve an Advanced Therapy Information not present in EudraCT
  D.3.11.5Radiopharmaceutical medicinal product No
  D.3.11.6Immunological medicinal product (such as vaccine, allergen, immune serum) Yes
  D.3.11.7Plasma derived medicinal product Information not present in EudraCT
  D.3.11.8Extractive medicinal product Information not present in EudraCT
  D.3.11.9Recombinant medicinal product Information not present in EudraCT
  D.3.11.10Medicinal product containing genetically modified organisms No
  D.3.11.11Herbal medicinal product No
  D.3.11.12Homeopathic medicinal product No
  D.3.11.13Another type of medicinal product No
  D.8 Information on Placebo
  E. General Information on the Trial
  E.1 Medical condition or disease under investigation
  E.1.1Medical condition(s) being investigated
  Multifokal motor neuropathy
  MedDRA Classification
  E.1.3Condition being studied is a rare disease Yes
  E.2 Objective of the trial
  E.2.1Main objective of the trial
  At sammenligne effektivitet og sikkerhed ved behandling af MMN patienter med subcutan i forhold til intravenøs immunglobulin.
  E.2.2Secondary objectives of the trial
  1. At undersøge om patienterne foretrækker subcutan hjemmebehandling frem for intravenøs behandling på hospitalet.
  2. At vise, at patienterne responderer på IVIG behandling, hvilket er forudsætning for at de kan inkluderes i den øvrige del af studiet.
  3. At bestemme ekspressionen af inflammatoriske markører i plasma, og på overfladen af cirkulerende lymfocytter hos MMN patienter, samt at undersøge om IVIG behandlingen har indvirkning på disse markører.
  E.2.3Trial contains a sub-study Information not present in EudraCT
  E.3Principal inclusion criteria
  Patienter der er registreret med diagnosen MMN og i behandling med IVIG på Neurologisk Afdeling Århus Sygehus og Odense Universitetshospital.
  Patienterne inkluderes udfra American Association of Electrodiagnostic Medicine (AAEM) kliniske kriterier, der er beskrevet nedenfor, og karakteriseres elektrofysiologisk udfra basisundersøgelsen i 1. del af studiet.

  1. Nedsat kraft uden objektivt sensorisk tab i distributionen af 2 eller flere nerver. I de tidligere stadier af symptomatisk muskelsvækkelse skal der være asymmetri.
  2. Ingen 1. neurons tegn (klonus, spasticitet, ekstensiv plantar respons eller pseudobulbær parese)
  E.4Principal exclusion criteria
  1. Systemiske sygdomme, der kan fremkalde neuropati, eller alvorlige sygdomme der kan influere på behandlingen.
  2. Tidligere allergiske reaktioner eller manglende effekt af IVIG.
  3. Patienter som har øget risiko for blødning, eksempelvis patienter i antikoagulations behandling.
  4. Opstart eller ændring i steroidbehandling eller anden immunmodulerende behandling de seneste 6 uger.
  5. Hepatitis A, B og C samt HIV, Inden inklusion screenes patienterne.
  6. Graviditet: Kvinder der er sikkert gravide udelukkes fra forsøget, men der stilles ikke krav til at fertile kvinder anvender sikker prævention i form af p-piller eller spiral, idet forsøgs-behandlingen ikke adskiller sig væsentligt fra konventionel behandling, som fortsættes under graviditet. Anvendte undersøgelses metoder er uden kendt risiko for den gravide og foster.
  7. Patienter yngre end 18 eller ældre end 80 år.
  E.5 End points
  E.5.1Primary end point(s)
  Primær endpoint:
  Muskelstyrke efter IVIG sammenlignet med SCIG, målt som peak torque (PT) [Nm] ved isokinetisk dynamometri, over de 3 led der procentvis er svagest i forhold til raske personer, ved den første dynamometri (basisværdi 1). For at alle led skal vægte ens i undersøgelsen, anvendes procent af basisværdi for hvert enkelt led (PT%).

  PT% = PT (evaluering) (tidspunkt for basis 1 og evaluering ses på figur 4)
  PT (basis1)

  Primær endpoint = ╬úPT% (3 mest afficerede led) (SCIG sammenlignet med IVIG)
  E.6 and E.7 Scope of the trial
  E.6Scope of the trial
  E.6.1Diagnosis No
  E.6.2Prophylaxis No
  E.6.3Therapy Yes
  E.6.4Safety Yes
  E.6.5Efficacy Yes
  E.6.6Pharmacokinetic No
  E.6.7Pharmacodynamic No
  E.6.8Bioequivalence No
  E.6.9Dose response No
  E.6.10Pharmacogenetic Information not present in EudraCT
  E.6.11Pharmacogenomic No
  E.6.12Pharmacoeconomic No
  E.6.13Others No
  E.7Trial type and phase
  E.7.1Human pharmacology (Phase I) No
  E.7.1.1First administration to humans No
  E.7.1.2Bioequivalence study No
  E.7.1.3Other No
  E.7.1.3.1Other trial type description
  E.7.2Therapeutic exploratory (Phase II) Yes
  E.7.3Therapeutic confirmatory (Phase III) No
  E.7.4Therapeutic use (Phase IV) No
  E.8 Design of the trial
  E.8.1Controlled Yes
  E.8.1.1Randomised Yes
  E.8.1.2Open No
  E.8.1.3Single blind Yes
  E.8.1.4Double blind No
  E.8.1.5Parallel group No
  E.8.1.6Cross over Yes
  E.8.1.7Other No
  E.8.2 Comparator of controlled trial
  E.8.2.1Other medicinal product(s) Yes
  E.8.2.2Placebo No
  E.8.2.3Other No
  E.8.3 The trial involves single site in the Member State concerned Yes
  E.8.4 The trial involves multiple sites in the Member State concerned No
  E.8.5The trial involves multiple Member States No
  E.8.6 Trial involving sites outside the EEA
  E.8.6.1Trial being conducted both within and outside the EEA No
  E.8.6.2Trial being conducted completely outside of the EEA Information not present in EudraCT
  E.8.7Trial has a data monitoring committee Information not present in EudraCT
  E.8.8 Definition of the end of the trial and justification where it is not the last visit of the last subject undergoing the trial
  Sidste undersøgelse af den sidste forsøgsdeltager
  E.8.9 Initial estimate of the duration of the trial
  E.8.9.1In the Member State concerned years1
  E.8.9.1In the Member State concerned months6
  E.8.9.1In the Member State concerned days
  F. Population of Trial Subjects
  F.1 Age Range
  F.1.1Trial has subjects under 18 No
  F.1.1.1In Utero Information not present in EudraCT
  F.1.1.2Preterm newborn infants (up to gestational age < 37 weeks) Information not present in EudraCT
  F.1.1.3Newborns (0-27 days) Information not present in EudraCT
  F.1.1.4Infants and toddlers (28 days-23 months) Information not present in EudraCT
  F.1.1.5Children (2-11years) Information not present in EudraCT
  F.1.1.6Adolescents (12-17 years) Information not present in EudraCT
  F.1.2Adults (18-64 years) Yes
  F.1.3Elderly (>=65 years) Yes
  F.2 Gender
  F.2.1Female Yes
  F.2.2Male Yes
  F.3 Group of trial subjects
  F.3.1Healthy volunteers Yes
  F.3.2Patients Yes
  F.3.3Specific vulnerable populations Information not present in EudraCT
  F.3.3.1Women of childbearing potential not using contraception For clinical trials recorded in the database before the 10th March 2011 this question read: "Women of childbearing potential" and did not include the words "not using contraception". An answer of yes could have included women of child bearing potential whether or not they would be using contraception. The answer should therefore be understood in that context. This trial was recorded in the database on 2005-04-05. Yes
  F.3.3.2Women of child-bearing potential using contraception Information not present in EudraCT
  F.3.3.3Pregnant women No
  F.3.3.4Nursing women No
  F.3.3.5Emergency situation No
  F.3.3.6Subjects incapable of giving consent personally No
  F.3.3.7Others No
  F.4 Planned number of subjects to be included
  F.4.1In the member state20
  F.4.2 For a multinational trial
  F.4.2.2In the whole clinical trial 20
  G. Investigator Networks to be involved in the Trial
  N. Review by the Competent Authority or Ethics Committee in the country concerned
  N.Competent Authority Decision Authorised
  N.Date of Competent Authority Decision2005-05-19
  N.Ethics Committee Opinion of the trial applicationFavourable
  N.Ethics Committee Opinion: Reason(s) for unfavourable opinion
  N.Date of Ethics Committee Opinion2005-04-20
  P. End of Trial
  P.End of Trial StatusCompleted
  P.Date of the global end of the trial2008-02-25
  As of 1.2.2020, the UK is no longer an EU Member State. However, EU law still applies to the UK during the transition period
  EU Clinical Trials Register Service Desk: https://servicedesk.ema.europa.eu
  European Medicines Agency © 1995-2020 | Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, The Netherlands
  Legal notice
  EMA HMA