Flag of the European Union EU Clinical Trials Register Help

Clinical trials

The European Union Clinical Trials Register allows you to search for protocol and results information on:
 • interventional clinical trials that are conducted in the European Union (EU) and the European Economic Area (EEA);
 • clinical trials conducted outside the EU / EEA that are linked to European paediatric-medicine development.
 • Learn   more about the EU Clinical Trials Register   including the source of the information and the legal basis.


  The EU Clinical Trials Register currently displays   36596   clinical trials with a EudraCT protocol, of which   6043   are clinical trials conducted with subjects less than 18 years old.
  The register also displays information on   18700   older paediatric trials (in scope of Article 45 of the Paediatric Regulation (EC) No 1901/2006).
   
  Examples: Cancer AND drug name. Pneumonia AND sponsor name.
  How to search [pdf]
  Search Tips: Under advanced search you can use filters for Country, Age Group, Gender, Trial Phase, Trial Status, Date Range, Rare Diseases and Orphan Designation. For these items you should use the filters and not add them to your search terms in the text field.
  Advanced Search: Search tools
   

  < Back to search results

  Print Download

  Summary
  EudraCT Number:2005-004914-33
  Sponsor's Protocol Code Number:1
  National Competent Authority:Denmark - DHMA
  Clinical Trial Type:EEA CTA
  Trial Status:Prematurely Ended
  Date on which this record was first entered in the EudraCT database:2006-01-16
  Trial results
  Index
  A. PROTOCOL INFORMATION
  B. SPONSOR INFORMATION
  C. APPLICANT IDENTIFICATION
  D. IMP IDENTIFICATION
  D.8 INFORMATION ON PLACEBO
  E. GENERAL INFORMATION ON THE TRIAL
  F. POPULATION OF TRIAL SUBJECTS
  G. INVESTIGATOR NETWORKS TO BE INVOLVED IN THE TRIAL
  N. REVIEW BY THE COMPETENT AUTHORITY OR ETHICS COMMITTEE IN THE COUNTRY CONCERNED
  P. END OF TRIAL
  Expand All   Collapse All
  A. Protocol Information
  A.1Member State ConcernedDenmark - DHMA
  A.2EudraCT number2005-004914-33
  A.3Full title of the trial
  Fatigue ved multipel sclerose.
  Ændringer i normalt udseende hjernevæv
  målt med 3 Tesla MRI samt transkraniel magnet stimulation
  A.3.2Name or abbreviated title of the trial where available
  Sclerosetræthed
  A.4.1Sponsor's protocol code number1
  A.7Trial is part of a Paediatric Investigation Plan Information not present in EudraCT
  A.8EMA Decision number of Paediatric Investigation Plan
  B. Sponsor Information
  B.Sponsor: 1
  B.1.1Name of SponsorNeurologisk afdeling F, Århus Sygehus, NBG
  B.1.3.4CountryDenmark
  B.3.1 and B.3.2Status of the sponsorNon-Commercial
  B.4 Source(s) of Monetary or Material Support for the clinical trial:
  B.4.1Name of organisation providing support
  B.4.2Country
  B.5 Contact point designated by the sponsor for further information on the trial
  B.5.1Name of organisation
  B.5.2Functional name of contact point
  D. IMP Identification
  D.IMP: 1
  D.1.2 and D.1.3IMP RoleTest
  D.2 Status of the IMP to be used in the clinical trial
  D.2.1IMP to be used in the trial has a marketing authorisation Information not present in EudraCT
  D.2.5The IMP has been designated in this indication as an orphan drug in the Community No
  D.2.5.1Orphan drug designation number
  D.3 Description of the IMP
  D.3.1Product name3,4-diaminopyridine
  D.3.2Product code 948166
  D.3.4Pharmaceutical form Tablet
  D.3.4.1Specific paediatric formulation Information not present in EudraCT
  D.3.7Routes of administration for this IMPOral use
  D.3.11 The IMP contains an:
  D.3.11.1Active substance of chemical origin Yes
  D.3.11.2Active substance of biological/ biotechnological origin (other than Advanced Therapy IMP (ATIMP) No
  The IMP is a:
  D.3.11.3Advanced Therapy IMP (ATIMP) Information not present in EudraCT
  D.3.11.3.1Somatic cell therapy medicinal product No
  D.3.11.3.2Gene therapy medical product No
  D.3.11.3.3Tissue Engineered Product Information not present in EudraCT
  D.3.11.3.4Combination ATIMP (i.e. one involving a medical device) Information not present in EudraCT
  D.3.11.3.5Committee on Advanced therapies (CAT) has issued a classification for this product Information not present in EudraCT
  D.3.11.4Combination product that includes a device, but does not involve an Advanced Therapy Information not present in EudraCT
  D.3.11.5Radiopharmaceutical medicinal product No
  D.3.11.6Immunological medicinal product (such as vaccine, allergen, immune serum) No
  D.3.11.7Plasma derived medicinal product Information not present in EudraCT
  D.3.11.8Extractive medicinal product Information not present in EudraCT
  D.3.11.9Recombinant medicinal product Information not present in EudraCT
  D.3.11.10Medicinal product containing genetically modified organisms No
  D.3.11.11Herbal medicinal product No
  D.3.11.12Homeopathic medicinal product No
  D.3.11.13Another type of medicinal product No
  D.8 Information on Placebo
  D.8 Placebo: 1
  D.8.1Is a Placebo used in this Trial?Yes
  D.8.3Pharmaceutical form of the placeboTablet
  D.8.4Route of administration of the placeboOral use
  E. General Information on the Trial
  E.1 Medical condition or disease under investigation
  E.1.1Medical condition(s) being investigated
  Fatigue hos patienter med multipel sclerose
  MedDRA Classification
  E.1.3Condition being studied is a rare disease No
  E.2 Objective of the trial
  E.2.1Main objective of the trial
  Projektets overordnede formål er at undersøge mekanismerne bag primær fatigue ved multipel sclerose. Til dette formål anvendes en gruppe patienter med primær fatigue og laboratoriemæssigt påvist kognitiv og/eller motorisk trætbarhed (studie 1). Denne gruppe patienter vil have øget tendens til cortikal aktivering. Dette kan illustreres ved fMRI samt TMS. Den ændrede cerebrale aktivitet korrelerer med graden af patologi i NAWM og NAGM, deriblandt diffus aksonal dysfunktion og atrofi af grå substans. Dette undersøges ved anvendelse af konventionelle MR-skanninger samt MRS, DTI og MTR (studie 2).
  Behandling med 3,4-diaminopyridin potentierer den synaptiske transmission og reducerer derved primær MS-relateret fatigue (studie 3).
  Det forventes, at studieresultaterne vil være et væsentligt skridt på vejen til bedre symptomatisk behandling af sygdommen.
  E.2.2Secondary objectives of the trial
  E.2.3Trial contains a sub-study Information not present in EudraCT
  E.3Principal inclusion criteria
  Typisk attak/remissions sygdomsforløb (RR-MS), alder 18-55 år, EDSS ≤ 3.5, højrehåndet og normal funktion af denne.
  E.4Principal exclusion criteria
  Kendt inkompenseret medicinsk comorbiditet (anæmi, diabetes mellitus, thyroidealidelser, cardiovaskulær sygdom, elektrolytforstyrrelser etc.), kendt malign sygdom, kendt demens, kendt alkohol- eller medicinmisbrug samt følger heraf, behandling med centralstimulerende stof i 1 uge op til studie-start, ændring af medicinsk behandling i de sidste 3 uger op til studie-start, MRI-kontraindikationer.
  Hvis patienten har haft et attak, afventes 4 uger inden implementering. Hvis der opstår attak i studie-perioden, startes forfra tidligst fire uger efter endt attak.
  Graviditet: Såfremt kvinder i den fertile alder ikke anvender sikker antikonception (defineret af lægemiddelstyrelsen), laves en graviditets-test i forbindelse med første undersøgelsesdag.
  I studiet omfattende lægemiddel, desuden:
  narkolepsi, søvnapnø, kendt allergi overfor pyridinholdige præparater, anamnese med krampetilfælde, synkope af ukendt årsag eller kendskab til abnormt EEG. Eksklusionskriterierne er væsentlige sikkerhedsparametre.
  E.5 End points
  E.5.1Primary end point(s)
  Studie 1:
  Subjektiv fatigue bestemt ved Fatigue Severity Scale score.
  Kognitiv fatigue bestemt ved Digit Symbol-Coding scores.
  Motorisk fatigue bestemt ved ændringer i "central aktivering".
  Studie 2:
  Total-NAA, total -creatin og cholin bestemt ved MR-spectroskopi.
  Cortikal atrofi bestemt ud fra konventionelle MR-skanninger.
  DTI og MTI parametre
  Studie 3:
  Cortikal aktivitet: Bestemt ved fMRI, +/- 3,4-diaminopyridin
  ICI og ICF: +/- 3,4-diaminopyridin
  E.6 and E.7 Scope of the trial
  E.6Scope of the trial
  E.6.1Diagnosis Yes
  E.6.2Prophylaxis No
  E.6.3Therapy Yes
  E.6.4Safety No
  E.6.5Efficacy Yes
  E.6.6Pharmacokinetic No
  E.6.7Pharmacodynamic Yes
  E.6.8Bioequivalence No
  E.6.9Dose response No
  E.6.10Pharmacogenetic Information not present in EudraCT
  E.6.11Pharmacogenomic No
  E.6.12Pharmacoeconomic No
  E.6.13Others Yes
  E.6.13.1Other scope of the trial description
  Cerebral mechanisms
  E.7Trial type and phase
  E.7.1Human pharmacology (Phase I) Information not present in EudraCT
  E.7.1.1First administration to humans Information not present in EudraCT
  E.7.1.2Bioequivalence study Information not present in EudraCT
  E.7.1.3Other Information not present in EudraCT
  E.7.1.3.1Other trial type description
  E.7.2Therapeutic exploratory (Phase II) Yes
  E.7.3Therapeutic confirmatory (Phase III) Information not present in EudraCT
  E.7.4Therapeutic use (Phase IV) Information not present in EudraCT
  E.8 Design of the trial
  E.8.1Controlled Yes
  E.8.1.1Randomised Yes
  E.8.1.2Open No
  E.8.1.3Single blind No
  E.8.1.4Double blind Yes
  E.8.1.5Parallel group No
  E.8.1.6Cross over Yes
  E.8.1.7Other No
  E.8.2 Comparator of controlled trial
  E.8.2.1Other medicinal product(s) No
  E.8.2.2Placebo Yes
  E.8.2.3Other No
  E.8.3 The trial involves single site in the Member State concerned Yes
  E.8.4 The trial involves multiple sites in the Member State concerned No
  E.8.5The trial involves multiple Member States No
  E.8.6 Trial involving sites outside the EEA
  E.8.6.1Trial being conducted both within and outside the EEA No
  E.8.6.2Trial being conducted completely outside of the EEA Information not present in EudraCT
  E.8.7Trial has a data monitoring committee Information not present in EudraCT
  E.8.8 Definition of the end of the trial and justification where it is not the last visit of the last subject undergoing the trial
  Studiet afsluttes når ovenfor angivede antal patienter er blevet undersøgt i henhold til protokollen.
  E.8.9 Initial estimate of the duration of the trial
  E.8.9.1In the Member State concerned years1
  E.8.9.1In the Member State concerned months6
  E.8.9.1In the Member State concerned days
  F. Population of Trial Subjects
  F.1 Age Range
  F.1.1Trial has subjects under 18 No
  F.1.1.1In Utero Information not present in EudraCT
  F.1.1.2Preterm newborn infants (up to gestational age < 37 weeks) No
  F.1.1.3Newborns (0-27 days) No
  F.1.1.4Infants and toddlers (28 days-23 months) No
  F.1.1.5Children (2-11years) No
  F.1.1.6Adolescents (12-17 years) No
  F.1.2Adults (18-64 years) Yes
  F.1.3Elderly (>=65 years) No
  F.2 Gender
  F.2.1Female Yes
  F.2.2Male Yes
  F.3 Group of trial subjects
  F.3.1Healthy volunteers Yes
  F.3.2Patients Yes
  F.3.3Specific vulnerable populations Information not present in EudraCT
  F.3.3.1Women of childbearing potential not using contraception No
  F.3.3.2Women of child-bearing potential using contraception Information not present in EudraCT
  F.3.3.3Pregnant women No
  F.3.3.4Nursing women No
  F.3.3.5Emergency situation No
  F.3.3.6Subjects incapable of giving consent personally No
  F.3.3.7Others No
  F.4 Planned number of subjects to be included
  F.4.1In the member state120
  F.4.2 For a multinational trial
  F.4.2.1In the EEA 120
  F.4.2.2In the whole clinical trial 120
  G. Investigator Networks to be involved in the Trial
  N. Review by the Competent Authority or Ethics Committee in the country concerned
  N.Competent Authority Decision Authorised
  N.Date of Competent Authority Decision2006-01-26
  N.Ethics Committee Opinion of the trial applicationFavourable
  N.Ethics Committee Opinion: Reason(s) for unfavourable opinion
  N.Date of Ethics Committee Opinion2006-03-22
  P. End of Trial
  P.End of Trial StatusPrematurely Ended
  P.Date of the global end of the trial2007-12-07
  As of 1.2.2020, the UK is no longer an EU Member State. However, EU law still applies to the UK during the transition period
  EU Clinical Trials Register Service Desk: https://servicedesk.ema.europa.eu
  European Medicines Agency © 1995-2020 | Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, The Netherlands
  Legal notice
  EMA HMA