Flag of the European Union EU Clinical Trials Register Help

Clinical trials

The European Union Clinical Trials Register allows you to search for protocol and results information on:
 • interventional clinical trials that are conducted in the European Union (EU) and the European Economic Area (EEA);
 • clinical trials conducted outside the EU / EEA that are linked to European paediatric-medicine development.
 • Learn   more about the EU Clinical Trials Register   including the source of the information and the legal basis.


  The EU Clinical Trials Register currently displays   35482   clinical trials with a EudraCT protocol, of which   5825   are clinical trials conducted with subjects less than 18 years old.
  The register also displays information on   18700   older paediatric trials (in scope of Article 45 of the Paediatric Regulation (EC) No 1901/2006).
   
  Examples: Cancer AND drug name. Pneumonia AND sponsor name.
  How to search [pdf]
  Search Tips: Under advanced search you can use filters for Country, Age Group, Gender, Trial Phase, Trial Status, Date Range, Rare Diseases and Orphan Designation. For these items you should use the filters and not add them to your search terms in the text field.
  Advanced Search: Search tools
   

  < Back to search results

  Print Download

  Summary
  EudraCT Number:2006-000310-20
  Sponsor's Protocol Code Number:06012006
  National Competent Authority:Finland - Fimea
  Clinical Trial Type:EEA CTA
  Trial Status:Completed
  Date on which this record was first entered in the EudraCT database:2006-01-20
  Trial results
  Index
  A. PROTOCOL INFORMATION
  B. SPONSOR INFORMATION
  C. APPLICANT IDENTIFICATION
  D. IMP IDENTIFICATION
  D.8 INFORMATION ON PLACEBO
  E. GENERAL INFORMATION ON THE TRIAL
  F. POPULATION OF TRIAL SUBJECTS
  G. INVESTIGATOR NETWORKS TO BE INVOLVED IN THE TRIAL
  N. REVIEW BY THE COMPETENT AUTHORITY OR ETHICS COMMITTEE IN THE COUNTRY CONCERNED
  P. END OF TRIAL
  Expand All   Collapse All
  A. Protocol Information
  A.1Member State ConcernedFinland - Fimea
  A.2EudraCT number2006-000310-20
  A.3Full title of the trial
  NAPROKSEENIN JA FLURBIPROFEENIN AIVO-SELKÄYDINNESTEPITOISUUDET LAPSILLA
  A.3.2Name or abbreviated title of the trial where available
  NSAIDs-LIKVOR
  A.4.1Sponsor's protocol code number06012006
  A.7Trial is part of a Paediatric Investigation Plan Information not present in EudraCT
  A.8EMA Decision number of Paediatric Investigation Plan
  B. Sponsor Information
  B.Sponsor: 1
  B.1.1Name of SponsorHannu Kokki
  B.1.3.4CountryFinland
  B.3.1 and B.3.2Status of the sponsorNon-Commercial
  B.4 Source(s) of Monetary or Material Support for the clinical trial:
  B.4.1Name of organisation providing support
  B.4.2Country
  B.5 Contact point designated by the sponsor for further information on the trial
  B.5.1Name of organisation
  B.5.2Functional name of contact point
  D. IMP Identification
  D.IMP: 1
  D.1.2 and D.1.3IMP RoleTest
  D.2 Status of the IMP to be used in the clinical trial
  D.2.1IMP to be used in the trial has a marketing authorisation Information not present in EudraCT
  D.2.1.1.1Trade name PRONAXEN
  D.2.1.1.2Name of the Marketing Authorisation holderOrion-yhtymä Oyj
  D.2.1.2Country which granted the Marketing AuthorisationFinland
  D.2.5The IMP has been designated in this indication as an orphan drug in the Community No
  D.2.5.1Orphan drug designation number
  D.3 Description of the IMP
  D.3.1Product namePronaxen
  D.3.2Product code Pronaxen
  D.3.4Pharmaceutical form Oral suspension
  D.3.4.1Specific paediatric formulation Information not present in EudraCT
  D.3.7Routes of administration for this IMPGastroenteral use
  D.3.11 The IMP contains an:
  D.3.11.1Active substance of chemical origin Yes
  D.3.11.2Active substance of biological/ biotechnological origin (other than Advanced Therapy IMP (ATIMP) No
  The IMP is a:
  D.3.11.3Advanced Therapy IMP (ATIMP) Information not present in EudraCT
  D.3.11.3.1Somatic cell therapy medicinal product No
  D.3.11.3.2Gene therapy medical product No
  D.3.11.3.3Tissue Engineered Product Information not present in EudraCT
  D.3.11.3.4Combination ATIMP (i.e. one involving a medical device) Information not present in EudraCT
  D.3.11.3.5Committee on Advanced therapies (CAT) has issued a classification for this product Information not present in EudraCT
  D.3.11.4Combination product that includes a device, but does not involve an Advanced Therapy Information not present in EudraCT
  D.3.11.5Radiopharmaceutical medicinal product No
  D.3.11.6Immunological medicinal product (such as vaccine, allergen, immune serum) No
  D.3.11.7Plasma derived medicinal product Information not present in EudraCT
  D.3.11.8Extractive medicinal product Information not present in EudraCT
  D.3.11.9Recombinant medicinal product Information not present in EudraCT
  D.3.11.10Medicinal product containing genetically modified organisms No
  D.3.11.11Herbal medicinal product No
  D.3.11.12Homeopathic medicinal product No
  D.3.11.13Another type of medicinal product No
  D.IMP: 2
  D.1.2 and D.1.3IMP RoleTest
  D.2 Status of the IMP to be used in the clinical trial
  D.2.1IMP to be used in the trial has a marketing authorisation Information not present in EudraCT
  D.2.1.1.1Trade name Froben
  D.2.1.1.2Name of the Marketing Authorisation holderABBOTT S.p.A.
  D.2.1.2Country which granted the Marketing AuthorisationItaly
  D.2.5The IMP has been designated in this indication as an orphan drug in the Community No
  D.2.5.1Orphan drug designation number
  D.3 Description of the IMP
  D.3.1Product nameRopion
  D.3.4Pharmaceutical form Injection*
  D.3.4.1Specific paediatric formulation Information not present in EudraCT
  D.3.7Routes of administration for this IMPIntravenous use
  D.3.11 The IMP contains an:
  D.3.11.1Active substance of chemical origin Yes
  D.3.11.2Active substance of biological/ biotechnological origin (other than Advanced Therapy IMP (ATIMP) No
  The IMP is a:
  D.3.11.3Advanced Therapy IMP (ATIMP) Information not present in EudraCT
  D.3.11.3.1Somatic cell therapy medicinal product No
  D.3.11.3.2Gene therapy medical product No
  D.3.11.3.3Tissue Engineered Product Information not present in EudraCT
  D.3.11.3.4Combination ATIMP (i.e. one involving a medical device) Information not present in EudraCT
  D.3.11.3.5Committee on Advanced therapies (CAT) has issued a classification for this product Information not present in EudraCT
  D.3.11.4Combination product that includes a device, but does not involve an Advanced Therapy Information not present in EudraCT
  D.3.11.5Radiopharmaceutical medicinal product No
  D.3.11.6Immunological medicinal product (such as vaccine, allergen, immune serum) No
  D.3.11.7Plasma derived medicinal product Information not present in EudraCT
  D.3.11.8Extractive medicinal product Information not present in EudraCT
  D.3.11.9Recombinant medicinal product Information not present in EudraCT
  D.3.11.10Medicinal product containing genetically modified organisms No
  D.3.11.11Herbal medicinal product No
  D.3.11.12Homeopathic medicinal product No
  D.3.11.13Another type of medicinal product No
  D.8 Information on Placebo
  E. General Information on the Trial
  E.1 Medical condition or disease under investigation
  E.1.1Medical condition(s) being investigated
  Lapset ovat 3 kk – 11 v ikäisiä perusterveitä lapsia, jotka tulevat sairaalaan selkäpuudutuksessa tehtävään leikkaukseen, jossa käytetään tulehduskipulääkettä ennakoivana kipulääkityksenä (esimerkiksi nivustyrä-leikkaus).
  MedDRA Classification
  E.1.3Condition being studied is a rare disease No
  E.2 Objective of the trial
  E.2.1Main objective of the trial
  Tutkimuksen päätavoitteena on tutkia pystyykö naprokseeni ja flurbiprofeeni kulkeutumaan aivo-selkäydinnesteeseen eli läpäisemään veri-likvoresteen lapsilla, kun lääkeaineita annetaan 1 mg/kg (flurbiprofeeni) ja 10 mg/kg (naprokseeni).
  E.2.2Secondary objectives of the trial
  Tutkimuksessa selvitetään myös vaikuttaako lääkkeen antoaika aivo-selkäydinnesteessä saavutettaviin lääkeainepitoisuuksiin. Farmakodynaaminen tavoite on arvioida lääkkeiden analgeettinen pitoisuus nivusalueen leikkauksen yhteydessä. Farmakokineettisenä tavoitteena selvitetään flurbiprofeenin ja naprokseenin populaatiofarmakokinetiikka leikkauksen yhteydessä.
  E.2.3Trial contains a sub-study Information not present in EudraCT
  E.3Principal inclusion criteria
  Tutkimukseen otetaan mukaan lapsia, jotka ovat:
  • vanhemmilta ja lapselta, jos lapsen kehitystaso sallii, on saatu vapaaehtoinen kirjallinen suostumus
  • ikä 3 kk – 11 v
  • perusterveitä, anestesiariskiryhmä I-II
  • tulevat sairaalaan selkäpuudutuksessa tehtävään leikkaukseen
  • tulevat leikkaukseen, joissa käytetään tavanomaisesti tulehduskipulääkettä ennakoivana kipulääkityksenä (esim. nivutyrä-leikkaus)
  • ei ole vasta-aiheita tutkimusryhmän lääkkeille
  • ei ole vasta-aiheita lannepistolle tai spinaalipuudutukselle
  E.4Principal exclusion criteria
  Tutkimukseen ei oteta mukaan niitä lapsia, jotka ovat:
  • vanhemmilta ja lapselta, jos lapsen kehitystaso sallii, ei ole saatu vapaaehtoista kirjallista suostumusta, tai jotka haluavat jäädä pois tutkimuksesta
  • alle 3 kk ja yli 12 v ikäisiä lapsia
  • lapsia, joilla on merkittäviä perussairauksia, anestesiariskiryhmä III-V
  • leikkaus on suunniteltu tehtäväksi käyttäen muuta anestesiamenetelmää kuin spinaalipuudutusta
  • tulevat leikkaukseen, joissa ei tavanomaisesti käytetä tulehduskipulääkettä ennakoivana kipulääkityksenä
  • joilla on vasta-aiheita tutkimusryhmän lääkkeelle
  o yliherkkyys tutkimuksessa käytettäville lääkeaineille (flurbiprofeeni ja naprokseeni) tai muille tulehduskipulääkkeille tai yliherkkyys valmisteiden muille ainesosille
  o maha- tai pohjukaissuolihaava
  o sydämen, maksan tai munuaisten vajaatoiminta
  o verenvuototaipumus
  o trombosytopenia
  o astma, jota tulehduskipulääkkeet pahentavat
  o leikkaus, johon liittyy suuri verenvuotoriski tai epätäydellinen hemostaasi
  o muu syy, joka tutkijan arvion mukaan on este tutkimuslääkkeen käytölle tai tutkimukseen osallistumisella
  • joilla on vasta-aihe lannepistolle tai spinaalipuudutukselle
  o infektio pistopaikassa
  o kohonnut kallonsisäinen paine
  o vaikea selän rakennevika
  o vasta-aihe amidipuudutteelle, kuten yliherkkyys
  o muu syy, joka tutkijan arvion mukaan on este lannepistolle tai spinaalipuudutuksen käytölle
  E.5 End points
  E.5.1Primary end point(s)
  Lääkeainepitoisuus aivo-selkäydinnesteessä 15 min, 60 min ja 120 min kuluttua lääkeaineen annostelusta.
  Lääkeainepitoisuus plasmassa aivo-selkäydinnäytteen ottamisen aikana.
  Lääkeainepitoisuus plasmassa, kun kipua alkaa tuntua leikkauksen jälkeen.
  Lääkeainepitoisuudet plasmassa vaihtelevina ajankohtina (5 min, 15 min, 30 min, 45 min, 1h, 1h 30 min, 2 h, 3 h, 4 h, 6 h, 8 h, 12 h tai 24 h lääkkeen annon jälkeen).
  E.6 and E.7 Scope of the trial
  E.6Scope of the trial
  E.6.1Diagnosis No
  E.6.2Prophylaxis No
  E.6.3Therapy No
  E.6.4Safety No
  E.6.5Efficacy No
  E.6.6Pharmacokinetic Yes
  E.6.7Pharmacodynamic Yes
  E.6.8Bioequivalence No
  E.6.9Dose response No
  E.6.10Pharmacogenetic Information not present in EudraCT
  E.6.11Pharmacogenomic No
  E.6.12Pharmacoeconomic No
  E.6.13Others No
  E.7Trial type and phase
  E.7.1Human pharmacology (Phase I) No
  E.7.1.1First administration to humans No
  E.7.1.2Bioequivalence study No
  E.7.1.3Other No
  E.7.1.3.1Other trial type description
  E.7.2Therapeutic exploratory (Phase II) No
  E.7.3Therapeutic confirmatory (Phase III) No
  E.7.4Therapeutic use (Phase IV) Yes
  E.8 Design of the trial
  E.8.1Controlled Yes
  E.8.1.1Randomised No
  E.8.1.2Open Yes
  E.8.1.3Single blind No
  E.8.1.4Double blind No
  E.8.1.5Parallel group No
  E.8.1.6Cross over No
  E.8.1.7Other No
  E.8.2 Comparator of controlled trial
  E.8.2.1Other medicinal product(s) No
  E.8.2.2Placebo No
  E.8.2.3Other No
  E.8.3 The trial involves single site in the Member State concerned Yes
  E.8.4 The trial involves multiple sites in the Member State concerned No
  E.8.5The trial involves multiple Member States No
  E.8.6 Trial involving sites outside the EEA
  E.8.6.1Trial being conducted both within and outside the EEA No
  E.8.6.2Trial being conducted completely outside of the EEA Information not present in EudraCT
  E.8.7Trial has a data monitoring committee Information not present in EudraCT
  E.8.8 Definition of the end of the trial and justification where it is not the last visit of the last subject undergoing the trial
  E.8.9 Initial estimate of the duration of the trial
  E.8.9.1In the Member State concerned years0
  E.8.9.1In the Member State concerned months6
  E.8.9.1In the Member State concerned days
  F. Population of Trial Subjects
  F.1 Age Range
  F.1.1Trial has subjects under 18 Yes
  F.1.1.1In Utero No
  F.1.1.2Preterm newborn infants (up to gestational age < 37 weeks) No
  F.1.1.3Newborns (0-27 days) No
  F.1.1.4Infants and toddlers (28 days-23 months) Yes
  F.1.1.5Children (2-11years) Yes
  F.1.1.6Adolescents (12-17 years) No
  F.1.2Adults (18-64 years) No
  F.1.3Elderly (>=65 years) No
  F.2 Gender
  F.2.1Female Yes
  F.2.2Male Yes
  F.3 Group of trial subjects
  F.3.1Healthy volunteers No
  F.3.2Patients Yes
  F.3.3Specific vulnerable populations Information not present in EudraCT
  F.3.3.1Women of childbearing potential not using contraception No
  F.3.3.2Women of child-bearing potential using contraception Information not present in EudraCT
  F.3.3.3Pregnant women No
  F.3.3.4Nursing women No
  F.3.3.5Emergency situation No
  F.3.3.6Subjects incapable of giving consent personally Yes
  F.3.3.6.1Details of subjects incapable of giving consent
  Lapsia iältään 3 kk - 11 v.
  F.3.3.7Others No
  F.4 Planned number of subjects to be included
  F.4.1In the member state60
  F.4.2 For a multinational trial
  F.4.2.1In the EEA 60
  F.4.2.2In the whole clinical trial 60
  G. Investigator Networks to be involved in the Trial
  N. Review by the Competent Authority or Ethics Committee in the country concerned
  N.Competent Authority Decision Authorised
  N.Date of Competent Authority Decision2006-03-03
  N.Ethics Committee Opinion of the trial applicationFavourable
  N.Ethics Committee Opinion: Reason(s) for unfavourable opinion
  N.Date of Ethics Committee Opinion2006-04-13
  P. End of Trial
  P.End of Trial StatusCompleted
  P.Date of the global end of the trial2010-09-22
  EU Clinical Trials Register Service Desk: https://servicedesk.ema.europa.eu
  European Medicines Agency © 1995-2019 | Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, The Netherlands
  Legal notice
  EMA HMA