Flag of the European Union EU Clinical Trials Register Help

Clinical trials

The European Union Clinical Trials Register   allows you to search for protocol and results information on:
 • interventional clinical trials that were approved in the European Union (EU)/European Economic Area (EEA) under the Clinical Trials Directive 2001/20/EC
 • clinical trials conducted outside the EU/EEA that are linked to European paediatric-medicine development

 • EU/EEA interventional clinical trials approved under or transitioned to the Clinical Trial Regulation 536/2014 are publicly accessible through the
  Clinical Trials Information System (CTIS).


  The EU Clinical Trials Register currently displays   43602   clinical trials with a EudraCT protocol, of which   7206   are clinical trials conducted with subjects less than 18 years old.   The register also displays information on   18700   older paediatric trials (in scope of Article 45 of the Paediatric Regulation (EC) No 1901/2006).

  Phase 1 trials conducted solely on adults and that are not part of an agreed paediatric investigation plan (PIP) are not publicly available (see Frequently Asked Questions ).  
   
  Examples: Cancer AND drug name. Pneumonia AND sponsor name.
  How to search [pdf]
  Search Tips: Under advanced search you can use filters for Country, Age Group, Gender, Trial Phase, Trial Status, Date Range, Rare Diseases and Orphan Designation. For these items you should use the filters and not add them to your search terms in the text field.
  Advanced Search: Search tools
   

  < Back to search results

  Print Download

  Summary
  EudraCT Number:2006-001750-28
  Sponsor's Protocol Code Number:35456235
  National Competent Authority:Denmark - DHMA
  Clinical Trial Type:EEA CTA
  Trial Status:Completed
  Date on which this record was first entered in the EudraCT database:2006-12-20
  Trial results
  Index
  A. PROTOCOL INFORMATION
  B. SPONSOR INFORMATION
  C. APPLICANT IDENTIFICATION
  D. IMP IDENTIFICATION
  D.8 INFORMATION ON PLACEBO
  E. GENERAL INFORMATION ON THE TRIAL
  F. POPULATION OF TRIAL SUBJECTS
  G. INVESTIGATOR NETWORKS TO BE INVOLVED IN THE TRIAL
  N. REVIEW BY THE COMPETENT AUTHORITY OR ETHICS COMMITTEE IN THE COUNTRY CONCERNED
  P. END OF TRIAL
  Expand All   Collapse All
  A. Protocol Information
  A.1Member State ConcernedDenmark - DHMA
  A.2EudraCT number2006-001750-28
  A.3Full title of the trial
  Associationer mellem genpolymorfier, endofænotyper for depression og antidepressiv behandling  A.3.2Name or abbreviated title of the trial where available
  Agenda
  A.4.1Sponsor's protocol code number35456235
  A.7Trial is part of a Paediatric Investigation Plan Information not present in EudraCT
  A.8EMA Decision number of Paediatric Investigation Plan
  B. Sponsor Information
  B.Sponsor: 1
  B.1.1Name of SponsorRigshospitalet, Psykiatrisk Klinik
  B.1.3.4CountryDenmark
  B.3.1 and B.3.2Status of the sponsorNon-Commercial
  B.4 Source(s) of Monetary or Material Support for the clinical trial:
  B.4.1Name of organisation providing support
  B.4.2Country
  B.5 Contact point designated by the sponsor for further information on the trial
  B.5.1Name of organisation
  B.5.2Functional name of contact point
  D. IMP Identification
  D.IMP: 1
  D.1.2 and D.1.3IMP RoleTest
  D.2 Status of the IMP to be used in the clinical trial
  D.2.1IMP to be used in the trial has a marketing authorisation Yes
  D.2.1.1.1Trade name Cipralex
  D.2.1.1.2Name of the Marketing Authorisation holderH. Lundbeck A/S
  D.2.5The IMP has been designated in this indication as an orphan drug in the Community No
  D.2.5.1Orphan drug designation number
  D.3 Description of the IMP
  D.3.4Pharmaceutical form Coated tablet
  D.3.4.1Specific paediatric formulation Information not present in EudraCT
  D.3.7Routes of administration for this IMPOral use
  D.3.11 The IMP contains an:
  D.3.11.1Active substance of chemical origin Yes
  D.3.11.2Active substance of biological/ biotechnological origin (other than Advanced Therapy IMP (ATIMP) No
  The IMP is a:
  D.3.11.3Advanced Therapy IMP (ATIMP) Information not present in EudraCT
  D.3.11.3.1Somatic cell therapy medicinal product No
  D.3.11.3.2Gene therapy medical product No
  D.3.11.3.3Tissue Engineered Product Information not present in EudraCT
  D.3.11.3.4Combination ATIMP (i.e. one involving a medical device) Information not present in EudraCT
  D.3.11.3.5Committee on Advanced therapies (CAT) has issued a classification for this product Information not present in EudraCT
  D.3.11.4Combination product that includes a device, but does not involve an Advanced Therapy Information not present in EudraCT
  D.3.11.5Radiopharmaceutical medicinal product No
  D.3.11.6Immunological medicinal product (such as vaccine, allergen, immune serum) No
  D.3.11.7Plasma derived medicinal product Information not present in EudraCT
  D.3.11.8Extractive medicinal product Information not present in EudraCT
  D.3.11.9Recombinant medicinal product Information not present in EudraCT
  D.3.11.10Medicinal product containing genetically modified organisms No
  D.3.11.11Herbal medicinal product No
  D.3.11.12Homeopathic medicinal product No
  D.3.11.13Another type of medicinal product Information not present in EudraCT
  D.8 Information on Placebo
  D.8 Placebo: 1
  D.8.1Is a Placebo used in this Trial?Yes
  D.8.3Pharmaceutical form of the placeboCapsule*
  D.8.4Route of administration of the placeboOral use
  E. General Information on the Trial
  E.1 Medical condition or disease under investigation
  E.1.1Medical condition(s) being investigated
  Forsøget fortages på raske personer med disposition til affektiv lidelse.
  MedDRA Classification
  E.1.2 Medical condition or disease under investigation
  E.1.2Version 9.1
  E.1.2Level LLT
  E.1.2Classification code 10012378
  E.1.2Term Depression
  E.1.3Condition being studied is a rare disease No
  E.2 Objective of the trial
  E.2.1Main objective of the trial
  Den overordnede hypotese er, at personlighedstrækket neuroticisme, kognitiv dysfunktion, dysregulation af hypothalamus-hypofyseforlap-binyrebark (HPA)-aksen og specifikke hjerneforandringer udgør endofænotyper for depression.

  Følgende specifikke hypoteser fremsættes:
  Personlighedstrækket neuroticisme, kognitiv dysfunktion, dysregulation af HPA-aksen og specifikke hjerneforandringer (ændringer i 5-HT4 receptor systemet)

  1. er associeret med specifikke genpolymorfier.

  2. nedarves fra patienter med depression til deres børn.

  3. påvirkes af behandling med serotonin-genoptagelseshæmmere (SSRI).

  Formålet er at teste ovenstående hypoteser, dog undersøges kun personlighedstrækket neuroticisme i hypotese 2.

  E.2.2Secondary objectives of the trial
  E.2.3Trial contains a sub-study Information not present in EudraCT
  E.3Principal inclusion criteria
  - Voksne (18 – 60 år) børn af patienter med depression
  - Født i Danmark med europæiske forældre og bedsteforældre.
  - Afgivet informeret samtykke efter skriftlig og mundtlig information.

  E.4Principal exclusion criteria
  - Somatisk sygdom eller andet handikap, som praktisk eller sprogligt gør deltagelse i forsøget umulig
  - Graviditet eller amning

  Ved testningen af hypotese 3 er eksklusionskriterierne yderligere skærpet og forsøgsdeltagere ekskluderes ved:
  - daglig medicinindtag, håndkøbsmedicin dog undtaget
  - aktuel sværere somatisk lidelse
  - tidligere medicinsk behandling for lidelser i det skizofrene eller affektive spektrum samt pågående misbrug af psykoaktive stoffer.

  E.5 End points
  E.5.1Primary end point(s)
  Effektmål vil blive sammenlignet for behandlings- og placebogruppen ved baseline og efter 4 uger.

  Primært effektmål defineres som score på neuroticisme-skalaen på EPQ.
  Sekundære effektmål defineres som ændringer i score på kognitive tests, ændringer af respons på den kombinerede dexamethason corticotropin-releasing hormontest målt ved plasma-cortisol og plasma-ACHT.

  Tertiære effektmål defineres ændringer i det psykomotoriske tempo målt som gennemsnitlig aktivitet over tre døgn, ændringer i søvnmønsteret målt som ændringer i point på spørgsmål vedr. søvn målt med HAM-D foruden antal timers søvn og søvnkvalitet målt på VAS, samt ændringer i scores på HAM-D, BDI , NEO-PI-R, WHOQOL– BREF og Perceived Stress Scale, samt ændringer af GR-a mRNA ekspression, ændringer i diverse proteinkoncentrationer og immunologiske parametre.

  Statistiske analyser foretages med uparrede t-tests.

  E.6 and E.7 Scope of the trial
  E.6Scope of the trial
  E.6.1Diagnosis No
  E.6.2Prophylaxis No
  E.6.3Therapy No
  E.6.4Safety No
  E.6.5Efficacy No
  E.6.6Pharmacokinetic No
  E.6.7Pharmacodynamic No
  E.6.8Bioequivalence No
  E.6.9Dose response No
  E.6.10Pharmacogenetic Information not present in EudraCT
  E.6.11Pharmacogenomic Yes
  E.6.12Pharmacoeconomic No
  E.6.13Others No
  E.7Trial type and phase
  E.7.1Human pharmacology (Phase I) No
  E.7.1.1First administration to humans No
  E.7.1.2Bioequivalence study No
  E.7.1.3Other No
  E.7.1.3.1Other trial type description
  E.7.2Therapeutic exploratory (Phase II) No
  E.7.3Therapeutic confirmatory (Phase III) No
  E.7.4Therapeutic use (Phase IV) Yes
  E.8 Design of the trial
  E.8.1Controlled Yes
  E.8.1.1Randomised Yes
  E.8.1.2Open No
  E.8.1.3Single blind No
  E.8.1.4Double blind Yes
  E.8.1.5Parallel group Yes
  E.8.1.6Cross over No
  E.8.1.7Other No
  E.8.2 Comparator of controlled trial
  E.8.2.1Other medicinal product(s) No
  E.8.2.2Placebo Yes
  E.8.2.3Other No
  E.8.3 The trial involves single site in the Member State concerned Yes
  E.8.4 The trial involves multiple sites in the Member State concerned No
  E.8.5The trial involves multiple Member States No
  E.8.6 Trial involving sites outside the EEA
  E.8.6.1Trial being conducted both within and outside the EEA No
  E.8.6.2Trial being conducted completely outside of the EEA Information not present in EudraCT
  E.8.7Trial has a data monitoring committee Information not present in EudraCT
  E.8.8 Definition of the end of the trial and justification where it is not the last visit of the last subject undergoing the trial
  Forsøget afsluttes når den sidste forsøgsperson er undersøgt for sidste gang
  E.8.9 Initial estimate of the duration of the trial
  E.8.9.1In the Member State concerned years1
  E.8.9.1In the Member State concerned months6
  E.8.9.1In the Member State concerned days
  F. Population of Trial Subjects
  F.1 Age Range
  F.1.1Trial has subjects under 18 No
  F.1.1.1In Utero Information not present in EudraCT
  F.1.1.2Preterm newborn infants (up to gestational age < 37 weeks) Information not present in EudraCT
  F.1.1.3Newborns (0-27 days) Information not present in EudraCT
  F.1.1.4Infants and toddlers (28 days-23 months) Information not present in EudraCT
  F.1.1.5Children (2-11years) Information not present in EudraCT
  F.1.1.6Adolescents (12-17 years) Information not present in EudraCT
  F.1.2Adults (18-64 years) Yes
  F.1.3Elderly (>=65 years) No
  F.2 Gender
  F.2.1Female Yes
  F.2.2Male Yes
  F.3 Group of trial subjects
  F.3.1Healthy volunteers Yes
  F.3.2Patients No
  F.3.3Specific vulnerable populations Information not present in EudraCT
  F.3.3.1Women of childbearing potential not using contraception No
  F.3.3.2Women of child-bearing potential using contraception Information not present in EudraCT
  F.3.3.3Pregnant women No
  F.3.3.4Nursing women No
  F.3.3.5Emergency situation No
  F.3.3.6Subjects incapable of giving consent personally No
  F.3.3.7Others No
  F.4 Planned number of subjects to be included
  F.4.1In the member state80
  F.4.2 For a multinational trial
  F.4.2.2In the whole clinical trial 80
  G. Investigator Networks to be involved in the Trial
  N. Review by the Competent Authority or Ethics Committee in the country concerned
  N.Competent Authority Decision Authorised
  N.Date of Competent Authority Decision2007-02-08
  N.Ethics Committee Opinion of the trial applicationFavourable
  N.Ethics Committee Opinion: Reason(s) for unfavourable opinion
  N.Date of Ethics Committee Opinion2006-08-18
  P. End of Trial
  P.End of Trial StatusCompleted
  P.Date of the global end of the trial2009-06-24
  For support, Contact us.
  The status and protocol content of GB trials is no longer updated since 1 January 2021. For the UK, as of 31 January 2021, EU Law applies only to the territory of Northern Ireland (NI) to the extent foreseen in the Protocol on Ireland/NI. Legal notice
  As of 31 January 2023, all EU/EEA initial clinical trial applications must be submitted through CTIS . Updated EudraCT trials information and information on PIP/Art 46 trials conducted exclusively in third countries continues to be submitted through EudraCT and published on this website.

  European Medicines Agency © 1995-2023 | Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, The Netherlands
  EMA HMA