Flag of the European Union EU Clinical Trials Register Help

Clinical trials

The European Union Clinical Trials Register allows you to search for protocol and results information on:
 • interventional clinical trials that are conducted in the European Union (EU) and the European Economic Area (EEA);
 • clinical trials conducted outside the EU / EEA that are linked to European paediatric-medicine development.
 • Learn   more about the EU Clinical Trials Register   including the source of the information and the legal basis.


  The EU Clinical Trials Register currently displays   42312   clinical trials with a EudraCT protocol, of which   6968   are clinical trials conducted with subjects less than 18 years old.
  The register also displays information on   18700   older paediatric trials (in scope of Article 45 of the Paediatric Regulation (EC) No 1901/2006).


  Phase 1 trials conducted solely in adults and that are not part of an agreed PIP are not public in the EU CTR (refer to European Guidance 2008/C 168/02   Art. 3 par. 2 and   Commission Guideline 2012/C 302/03,   Art. 5) .

  Clinical Trials marked as "Trial now transitioned" were transitioned to the Clinical Trial Regulation 536/2014 and can be further followed in the Clinical Trial Information System  
   
  Examples: Cancer AND drug name. Pneumonia AND sponsor name.
  How to search [pdf]
  Search Tips: Under advanced search you can use filters for Country, Age Group, Gender, Trial Phase, Trial Status, Date Range, Rare Diseases and Orphan Designation. For these items you should use the filters and not add them to your search terms in the text field.
  Advanced Search: Search tools
   

  < Back to search results

  Print Download

  Summary
  EudraCT Number:2006-003619-29
  Sponsor's Protocol Code Number:2005-050
  National Competent Authority:Denmark - DHMA
  Clinical Trial Type:EEA CTA
  Trial Status:Prematurely Ended
  Date on which this record was first entered in the EudraCT database:2007-01-23
  Trial results View results
  Index
  A. PROTOCOL INFORMATION
  B. SPONSOR INFORMATION
  C. APPLICANT IDENTIFICATION
  D. IMP IDENTIFICATION
  D.8 INFORMATION ON PLACEBO
  E. GENERAL INFORMATION ON THE TRIAL
  F. POPULATION OF TRIAL SUBJECTS
  G. INVESTIGATOR NETWORKS TO BE INVOLVED IN THE TRIAL
  N. REVIEW BY THE COMPETENT AUTHORITY OR ETHICS COMMITTEE IN THE COUNTRY CONCERNED
  P. END OF TRIAL
  Expand All   Collapse All
  A. Protocol Information
  A.1Member State ConcernedDenmark - DHMA
  A.2EudraCT number2006-003619-29
  A.3Full title of the trial
  Vaccination med peptider deriveret fra anti-apoptotiske proteiner i Bcl-2 familien, administreret i kombination med adjuvant (Montanide ISA-51) i relation til proteasomhæmmerbehandling af patienter med relaps af myelomatose.

  En fase I/ II undersøgelse
  A.4.1Sponsor's protocol code number2005-050
  A.7Trial is part of a Paediatric Investigation Plan Information not present in EudraCT
  A.8EMA Decision number of Paediatric Investigation Plan
  B. Sponsor Information
  B.Sponsor: 1
  B.1.1Name of SponsorOrganisation name was not entered
  B.1.3.4CountryDenmark
  B.3.1 and B.3.2Status of the sponsorNon-Commercial
  B.4 Source(s) of Monetary or Material Support for the clinical trial:
  B.4.1Name of organisation providing support
  B.4.2Country
  B.5 Contact point designated by the sponsor for further information on the trial
  B.5.1Name of organisation
  B.5.2Functional name of contact point
  D. IMP Identification
  D.IMP: 1
  D.1.2 and D.1.3IMP RoleTest
  D.2 Status of the IMP to be used in the clinical trial
  D.2.1IMP to be used in the trial has a marketing authorisation No
  D.2.5The IMP has been designated in this indication as an orphan drug in the Community No
  D.2.5.1Orphan drug designation number
  D.3 Description of the IMP
  D.3.1Product nameBclMyelomatoseVaccine
  D.3.2Product code findes ikke
  D.3.4Pharmaceutical form Solution for injection
  D.3.4.1Specific paediatric formulation Information not present in EudraCT
  D.3.7Routes of administration for this IMPSubcutaneous use
  D.3.8 to D.3.10 IMP Identification Details (Active Substances)
  D.3.9.3Other descriptive nameBcl MyelomatoseVaccine
  D.3.10 Strength
  D.3.10.1Concentration unit µg/ml microgram(s)/millilitre
  D.3.10.2Concentration typeequal
  D.3.10.3Concentration number333
  D.3.11 The IMP contains an:
  D.3.11.1Active substance of chemical origin Yes
  D.3.11.2Active substance of biological/ biotechnological origin (other than Advanced Therapy IMP (ATIMP) Yes
  The IMP is a:
  D.3.11.3Advanced Therapy IMP (ATIMP) Information not present in EudraCT
  D.3.11.3.1Somatic cell therapy medicinal product No
  D.3.11.3.2Gene therapy medical product No
  D.3.11.3.3Tissue Engineered Product Information not present in EudraCT
  D.3.11.3.4Combination ATIMP (i.e. one involving a medical device) Information not present in EudraCT
  D.3.11.3.5Committee on Advanced therapies (CAT) has issued a classification for this product Information not present in EudraCT
  D.3.11.4Combination product that includes a device, but does not involve an Advanced Therapy Information not present in EudraCT
  D.3.11.5Radiopharmaceutical medicinal product No
  D.3.11.6Immunological medicinal product (such as vaccine, allergen, immune serum) Yes
  D.3.11.7Plasma derived medicinal product No
  D.3.11.8Extractive medicinal product No
  D.3.11.9Recombinant medicinal product Information not present in EudraCT
  D.3.11.10Medicinal product containing genetically modified organisms No
  D.3.11.11Herbal medicinal product No
  D.3.11.12Homeopathic medicinal product No
  D.3.11.13Another type of medicinal product No
  D.8 Information on Placebo
  E. General Information on the Trial
  E.1 Medical condition or disease under investigation
  E.1.1Medical condition(s) being investigated
  Myelomatose med andet eller senere relaps af sygdommen.
  MedDRA Classification
  E.1.2 Medical condition or disease under investigation
  E.1.2Version 8.1
  E.1.2Level LLT
  E.1.2Classification code 10028228
  E.1.2Term Multiple myeloma
  E.1.3Condition being studied is a rare disease Yes
  E.2 Objective of the trial
  E.2.1Main objective of the trial
  At evaluere tolerabilitet og sikkerhed af behandlingen.
  E.2.2Secondary objectives of the trial
  At belyse hvorvidt vaccination med peptider deriveret fra Bcl-2 familien, administreret i kombination med montanide ISA-50V kan inducere et målbart cellulært T celle respons, når vaccinen benyttes til patienter med myelomatose.


  E.2.3Trial contains a sub-study No
  E.3Principal inclusion criteria
  1. Histologisk verificeret myelomatose (diagnostiske kriterier se appendix I). Recidiv af sygdommen, hvor Velcade som enkeltstof tænkes anvendt som relapsbehandling.
  2. Evaluérbar sygdom – dog kan patienter med klinisk ikke-evaluérbar sygdom (non-sekretorisk myelomatose) indgå i Fase I delen.
  3. Besiddelse af vævstype HLA-A1, HLA-A2 og/eller HLA-A3.
  4. Alder >18 år
  5. Performance status < 2 (ECOG-skala)
  6. Forventet levetid > 3 måneder
  7. Adækvat knoglemarvsfunktion d.v.s.
  a. Leukocyttal > 2,5 x 109/l
  b. Granulocyttal > 1,5 x 109/l
  c. Trombocyttal > 50 x 109/l
  8. Kreatinin < 2,5 x øvre normal grænse d.v.s. kreatinin < 300 µmol/l
  9. Adækvat leverfunktion d.v.s.
  a. ASAT < 100 IU
  b. Bilirubin < 30 IU
  10. Kvinder i fertil alder skal have negativ graviditetstest inden for 7 dage forud for inklusion i undersøgelsen og anvende sikker prævention. P-piller, depotgestagen og spiral betragtes som sikre svagerskabsforebyggende metoder
  11. Underskrevet informeret samtykke.
  E.4Principal exclusion criteria
  1. Andre maligne tumorer i anamnesen. Patienter behandlet for anden malign lidelse kan indgå såfremt patienten er uden tegn til sygdom mindst 5 år efter afsluttet behandling.
  2. Betydende medicinsk lidelse efter investigators skøn, fx svær astma/COLD, en dårligt reguleret hjertekar sygdom, insulinkrævende diabetes mellitus.
  3. Akut/kronisk infektion med f. eks. HIV, hepatitis, tuberculosis
  4. Alvorlig allergi eller tidligere anafylaktiske reaktioner
  5. Aktiv autoimmune sygdomme, fx. autoimmun neutropeni/trombocytopeni eller hæmolytisk anæmi, systemisk lupus erythematosus, Sjøgrens syndrom, sclerodermi, myastenia gravis, Goodpastures syndrom, Addisons sygdom, Hashimotos tyroiditis, aktiv Graves sygdom.
  6. Gravide og ammende kvinder.
  7. Fertile kvinder som ikke anvender effektiv svangerskabsforebyggelse.
  8. Samtidig behandling med immunsupprimerende medicin (herunder prednisolon, methotrexat mm.).
  9. Samtidig behandling med andre eksperimentelle stoffer.
  10. Samtidig anden systemisk anticancerbehandling – der undtages behandling med bisfosfonater.
  11. Patienter med aktiv ukontrolleret hyperkalcæmi.
  12. Patienter må ikke have modtaget kemoterapi, immunterapi eller bestråling (ud over lokalt) indenfor de seneste 28 dage
  E.5 End points
  E.5.1Primary end point(s)
  Tolerabiliteten og sikkerheden ved vaccinationen vil blive bedømt ved registrering af alle bivirkninger og mulige uønskede hændelser i relation til behandlingen i henhold til CTC kriterier.
  E.6 and E.7 Scope of the trial
  E.6Scope of the trial
  E.6.1Diagnosis No
  E.6.2Prophylaxis No
  E.6.3Therapy No
  E.6.4Safety Yes
  E.6.5Efficacy Yes
  E.6.6Pharmacokinetic No
  E.6.7Pharmacodynamic No
  E.6.8Bioequivalence No
  E.6.9Dose response No
  E.6.10Pharmacogenetic No
  E.6.11Pharmacogenomic No
  E.6.12Pharmacoeconomic No
  E.6.13Others No
  E.7Trial type and phase
  E.7.1Human pharmacology (Phase I) No
  E.7.1.1First administration to humans Yes
  E.7.1.2Bioequivalence study No
  E.7.1.3Other No
  E.7.1.3.1Other trial type description
  E.7.2Therapeutic exploratory (Phase II) Yes
  E.7.3Therapeutic confirmatory (Phase III) No
  E.7.4Therapeutic use (Phase IV) No
  E.8 Design of the trial
  E.8.1Controlled No
  E.8.1.1Randomised Information not present in EudraCT
  E.8.1.2Open Information not present in EudraCT
  E.8.1.3Single blind Information not present in EudraCT
  E.8.1.4Double blind Information not present in EudraCT
  E.8.1.5Parallel group Information not present in EudraCT
  E.8.1.6Cross over Information not present in EudraCT
  E.8.1.7Other Information not present in EudraCT
  E.8.2 Comparator of controlled trial
  E.8.2.1Other medicinal product(s) Information not present in EudraCT
  E.8.2.2Placebo Information not present in EudraCT
  E.8.2.3Other Information not present in EudraCT
  E.8.3 The trial involves single site in the Member State concerned Yes
  E.8.4 The trial involves multiple sites in the Member State concerned No
  E.8.5The trial involves multiple Member States No
  E.8.6 Trial involving sites outside the EEA
  E.8.6.1Trial being conducted both within and outside the EEA No
  E.8.6.2Trial being conducted completely outside of the EEA Information not present in EudraCT
  E.8.7Trial has a data monitoring committee No
  E.8.8 Definition of the end of the trial and justification where it is not the last visit of the last subject undergoing the trial
  E.8.9 Initial estimate of the duration of the trial
  E.8.9.1In the Member State concerned years3
  E.8.9.1In the Member State concerned months
  E.8.9.1In the Member State concerned days
  F. Population of Trial Subjects
  F.1 Age Range
  F.1.1Trial has subjects under 18 No
  F.1.1.1In Utero Information not present in EudraCT
  F.1.1.2Preterm newborn infants (up to gestational age < 37 weeks) Information not present in EudraCT
  F.1.1.3Newborns (0-27 days) Information not present in EudraCT
  F.1.1.4Infants and toddlers (28 days-23 months) Information not present in EudraCT
  F.1.1.5Children (2-11years) Information not present in EudraCT
  F.1.1.6Adolescents (12-17 years) Information not present in EudraCT
  F.1.2Adults (18-64 years) Yes
  F.1.3Elderly (>=65 years) Yes
  F.2 Gender
  F.2.1Female Yes
  F.2.2Male Yes
  F.3 Group of trial subjects
  F.3.1Healthy volunteers No
  F.3.2Patients Yes
  F.3.3Specific vulnerable populations No
  F.3.3.1Women of childbearing potential not using contraception Information not present in EudraCT
  F.3.3.2Women of child-bearing potential using contraception Information not present in EudraCT
  F.3.3.3Pregnant women Information not present in EudraCT
  F.3.3.4Nursing women Information not present in EudraCT
  F.3.3.5Emergency situation Information not present in EudraCT
  F.3.3.6Subjects incapable of giving consent personally Information not present in EudraCT
  F.3.3.7Others Information not present in EudraCT
  F.4 Planned number of subjects to be included
  F.4.1In the member state40
  F.4.2 For a multinational trial
  F.4.2.2In the whole clinical trial 40
  G. Investigator Networks to be involved in the Trial
  N. Review by the Competent Authority or Ethics Committee in the country concerned
  N.Competent Authority Decision Authorised
  N.Date of Competent Authority Decision2008-07-07
  N.Ethics Committee Opinion of the trial applicationFavourable
  N.Ethics Committee Opinion: Reason(s) for unfavourable opinion
  N.Date of Ethics Committee Opinion2007-01-22
  P. End of Trial
  P.End of Trial StatusPrematurely Ended
  P.Date of the global end of the trial2013-05-27
  For support, visit the EMA Service Desk , log in using your EMA account and open a ticket specifying "EU CTR" in your request.
  If you do not have an account, please visit the EMA Account management page page click on "Create an EMA account" and follow the instructions.
  The status of studies in GB is no longer updated from 1.1.2021
  For the UK, as from 1.1.2021, EU Law applies only to the territory of Northern Ireland (NI) to the extent foreseen in the Protocol on Ireland/NI
  EU Clinical Trials Register Service Desk: https://servicedesk.ema.europa.eu
  European Medicines Agency © 1995-2022 | Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, The Netherlands
  Legal notice
  EMA HMA