Flag of the European Union EU Clinical Trials Register Help

Clinical trials

The European Union Clinical Trials Register allows you to search for protocol and results information on:
 • interventional clinical trials that are conducted in the European Union (EU) and the European Economic Area (EEA);
 • clinical trials conducted outside the EU / EEA that are linked to European paediatric-medicine development.
 • Learn   more about the EU Clinical Trials Register   including the source of the information and the legal basis.


  The EU Clinical Trials Register currently displays   42766   clinical trials with a EudraCT protocol, of which   7044   are clinical trials conducted with subjects less than 18 years old.
  The register also displays information on   18700   older paediatric trials (in scope of Article 45 of the Paediatric Regulation (EC) No 1901/2006).


  Phase 1 trials conducted solely in adults and that are not part of an agreed PIP are not public in the EU CTR (refer to European Guidance 2008/C 168/02   Art. 3 par. 2 and   Commission Guideline 2012/C 302/03,   Art. 5) .

  Clinical Trials marked as "Trial now transitioned" were transitioned to the Clinical Trial Regulation 536/2014 and can be further followed in the Clinical Trial Information System  
   
  Examples: Cancer AND drug name. Pneumonia AND sponsor name.
  How to search [pdf]
  Search Tips: Under advanced search you can use filters for Country, Age Group, Gender, Trial Phase, Trial Status, Date Range, Rare Diseases and Orphan Designation. For these items you should use the filters and not add them to your search terms in the text field.
  Advanced Search: Search tools
   

  < Back to search results

  Print Download

  Summary
  EudraCT Number:2008-007413-76
  Sponsor's Protocol Code Number:steroiditutkimus
  National Competent Authority:Finland - Fimea
  Clinical Trial Type:EEA CTA
  Trial Status:Ongoing
  Date on which this record was first entered in the EudraCT database:2008-12-23
  Trial results
  Index
  A. PROTOCOL INFORMATION
  B. SPONSOR INFORMATION
  C. APPLICANT IDENTIFICATION
  D. IMP IDENTIFICATION
  D.8 INFORMATION ON PLACEBO
  E. GENERAL INFORMATION ON THE TRIAL
  F. POPULATION OF TRIAL SUBJECTS
  G. INVESTIGATOR NETWORKS TO BE INVOLVED IN THE TRIAL
  N. REVIEW BY THE COMPETENT AUTHORITY OR ETHICS COMMITTEE IN THE COUNTRY CONCERNED
  P. END OF TRIAL
  Expand All   Collapse All
  A. Protocol Information
  A.1Member State ConcernedFinland - Fimea
  A.2EudraCT number2008-007413-76
  A.3Full title of the trial
  Metyyliprednisolonin farmakokinetiikka ja -dynamiikka lasten avosydänleikkausten yhteydessä
  A.4.1Sponsor's protocol code numbersteroiditutkimus
  A.7Trial is part of a Paediatric Investigation Plan Information not present in EudraCT
  A.8EMA Decision number of Paediatric Investigation Plan
  B. Sponsor Information
  B.Sponsor: 1
  B.1.1Name of SponsorPertti Suominen
  B.1.3.4CountryFinland
  B.3.1 and B.3.2Status of the sponsorNon-Commercial
  B.4 Source(s) of Monetary or Material Support for the clinical trial:
  B.4.1Name of organisation providing support
  B.4.2Country
  B.5 Contact point designated by the sponsor for further information on the trial
  B.5.1Name of organisation
  B.5.2Functional name of contact point
  D. IMP Identification
  D.IMP: 1
  D.1.2 and D.1.3IMP RoleTest
  D.2 Status of the IMP to be used in the clinical trial
  D.2.1IMP to be used in the trial has a marketing authorisation Yes
  D.2.1.1.1Trade name Solu-Medrol
  D.2.5The IMP has been designated in this indication as an orphan drug in the Community Information not present in EudraCT
  D.2.5.1Orphan drug designation number
  D.3 Description of the IMP
  D.3.4Pharmaceutical form
  D.3.4.1Specific paediatric formulation Information not present in EudraCT
  D.3.7Routes of administration for this IMPIntravenous use
  D.3.8 to D.3.10 IMP Identification Details (Active Substances)
  D.3.8INN - Proposed INNmetyyliprednisoloninatriumsuksinaatti
  D.3.9.1CAS number 2375033
  D.3.9.3Other descriptive nameMETHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE
  D.3.11 The IMP contains an:
  D.3.11.1Active substance of chemical origin Yes
  D.3.11.2Active substance of biological/ biotechnological origin (other than Advanced Therapy IMP (ATIMP) No
  The IMP is a:
  D.3.11.3Advanced Therapy IMP (ATIMP) Information not present in EudraCT
  D.3.11.3.1Somatic cell therapy medicinal product No
  D.3.11.3.2Gene therapy medical product No
  D.3.11.3.3Tissue Engineered Product Information not present in EudraCT
  D.3.11.3.4Combination ATIMP (i.e. one involving a medical device) Information not present in EudraCT
  D.3.11.3.5Committee on Advanced therapies (CAT) has issued a classification for this product Information not present in EudraCT
  D.3.11.4Combination product that includes a device, but does not involve an Advanced Therapy Information not present in EudraCT
  D.3.11.5Radiopharmaceutical medicinal product No
  D.3.11.6Immunological medicinal product (such as vaccine, allergen, immune serum) No
  D.3.11.7Plasma derived medicinal product No
  D.3.11.8Extractive medicinal product No
  D.3.11.9Recombinant medicinal product Information not present in EudraCT
  D.3.11.10Medicinal product containing genetically modified organisms No
  D.3.11.11Herbal medicinal product No
  D.3.11.12Homeopathic medicinal product No
  D.3.11.13Another type of medicinal product No
  D.8 Information on Placebo
  D.8 Placebo: 1
  D.8.1Is a Placebo used in this Trial?Yes
  D.8.3Pharmaceutical form of the placeboIntravenous infusion
  D.8.4Route of administration of the placeboIntravenous use
  E. General Information on the Trial
  E.1 Medical condition or disease under investigation
  E.1.1Medical condition(s) being investigated
  Lasten ja nuorten sairaalassa (HUS) hoidettavat 1-12 kk ikäiset avosydänleikkaukseen tulevat potilaat, joilla on sydänvikanan TOF, AVSD tai VSD.

  Lasten ja nuorten sairaalassa (HUS) hoidettavat korkeintaan 28 päivän ikäiset avosydänleikkaukseen tulevat potilaat, joilla on sydänvikana TGA, HLHS tai IAA.

  MedDRA Classification
  E.1.2 Medical condition or disease under investigation
  E.1.2Version 9.1
  E.1.2Level LLT
  E.1.2Classification code 10010495
  E.1.2Term Congenital heart disease NOS
  E.1.3Condition being studied is a rare disease Yes
  E.2 Objective of the trial
  E.2.1Main objective of the trial
  Farmakokineettisinä tutkimusmuuttujina mitataan metyyliprednisolonin plasman kokonaispitoisuus ja vapaa pitoisuus (nestekromatografiamassaspektrometria, Kliinisen farmakologian laitos, HY) . Farmakodynaamisina muuttujina mitataan pro- ja anti-inflammatorisia sytokiineja IL-6, IL-8, IL-10, TNF-alfa (kaupalliset entsyymi-immunologiset menetelmät) ja troponiini-pitoisuutta (normaali kliininen seuranta).
  E.2.2Secondary objectives of the trial
  Strukturoidusti rekisteröidään leikkauksen jälkeisistä kliinisistä muuttujista verensokeri, potilaan kehon lämpötila, valtimo- ja keskuslaskimoveren happisaturaatio, arteria-alveoli-happiosapaineen erotus, mekaanisen ventilaation ja tehohoidon kesto sekä sydämen tukilääkkeiden tarve. Kliiniset muuttujat eivät kuitenkaan ole tutkimuksen päätemuuttujia.
  E.2.3Trial contains a sub-study No
  E.3Principal inclusion criteria

  Osatyöt 1-2: Lasten ja nuorten sairaalassa (HUS) hoidettavat 1-12 kk ikäiset elektiiviseen avosydänleikkaukseen tulevat potilaat, joilla on sydänvikanan TOF, AVSD tai VSD.

  Osatyö 3: Lasten ja nuorten sairaalassa (HUS) hoidettavat korkeintaan 28 päivän ikäiset ei päivystykselliseen avosydänleikkaukseen tulevat potilaat, joilla on sydänvikana TGA, HLHS tai IAA.
  E.4Principal exclusion criteria
  Osatyöt 1-2: Ikä alle 1 kk tai yli 12 kk.

  Osatyö 3: Päivystyksellinen hätäleikkaus.
  E.5 End points
  E.5.1Primary end point(s)
  Metyyliprednisolinipitoisuus 1) anestesian induktion jälkeen ennen tutkimuslääkkeen antoa (nollapitoisuus); 2) juuri ennen kehonulkoisen perfuusion aloitusta; 3) 45 minuttia perfuusion aloituksesta; 4) aorttapihdin aukaisun jälkeen, 5) 10 minuuttia protamiinin annon jälkeen; 6) 6 tuntia perfuusion päättymisestä. Toisessa osatyössä näytteet otetaan muuten samoina ajankohtina, mutta kolmas näyte otetaan leikkauksen lyhyempi perfuusioaika huomioisen 30 min perfuusion aloittamisen jälkeen. IL-6, IL-8, IL-10 ja troponiinipitoisuus 1 ja 6 tuntia perfuusion aloituksesta sekä leikkauksen jälkeisenä aamuna.

  E.6 and E.7 Scope of the trial
  E.6Scope of the trial
  E.6.1Diagnosis No
  E.6.2Prophylaxis No
  E.6.3Therapy Yes
  E.6.4Safety Yes
  E.6.5Efficacy Yes
  E.6.6Pharmacokinetic Yes
  E.6.7Pharmacodynamic Yes
  E.6.8Bioequivalence No
  E.6.9Dose response Yes
  E.6.10Pharmacogenetic No
  E.6.11Pharmacogenomic No
  E.6.12Pharmacoeconomic No
  E.6.13Others No
  E.7Trial type and phase
  E.7.1Human pharmacology (Phase I) Yes
  E.7.1.1First administration to humans No
  E.7.1.2Bioequivalence study No
  E.7.1.3Other No
  E.7.1.3.1Other trial type description
  E.7.2Therapeutic exploratory (Phase II) No
  E.7.3Therapeutic confirmatory (Phase III) No
  E.7.4Therapeutic use (Phase IV) Yes
  E.8 Design of the trial
  E.8.1Controlled Yes
  E.8.1.1Randomised Yes
  E.8.1.2Open No
  E.8.1.3Single blind No
  E.8.1.4Double blind Yes
  E.8.1.5Parallel group Yes
  E.8.1.6Cross over No
  E.8.1.7Other No
  E.8.2 Comparator of controlled trial
  E.8.2.1Other medicinal product(s) No
  E.8.2.2Placebo Yes
  E.8.2.3Other No
  E.8.3 The trial involves single site in the Member State concerned Yes
  E.8.4 The trial involves multiple sites in the Member State concerned No
  E.8.5The trial involves multiple Member States No
  E.8.6 Trial involving sites outside the EEA
  E.8.6.1Trial being conducted both within and outside the EEA No
  E.8.6.2Trial being conducted completely outside of the EEA Information not present in EudraCT
  E.8.7Trial has a data monitoring committee No
  E.8.8 Definition of the end of the trial and justification where it is not the last visit of the last subject undergoing the trial
  E.8.9 Initial estimate of the duration of the trial
  E.8.9.1In the Member State concerned years3
  E.8.9.1In the Member State concerned months
  E.8.9.1In the Member State concerned days
  E.8.9.2In all countries concerned by the trial years3
  F. Population of Trial Subjects
  F.1 Age Range
  F.1.1Trial has subjects under 18 Yes
  F.1.1.1In Utero No
  F.1.1.2Preterm newborn infants (up to gestational age < 37 weeks) No
  F.1.1.3Newborns (0-27 days) Yes
  F.1.1.4Infants and toddlers (28 days-23 months) Yes
  F.1.1.5Children (2-11years) No
  F.1.1.6Adolescents (12-17 years) No
  F.1.2Adults (18-64 years) No
  F.1.3Elderly (>=65 years) No
  F.2 Gender
  F.2.1Female Yes
  F.2.2Male Yes
  F.3 Group of trial subjects
  F.3.1Healthy volunteers No
  F.3.2Patients Yes
  F.3.3Specific vulnerable populations Yes
  F.3.3.1Women of childbearing potential not using contraception No
  F.3.3.2Women of child-bearing potential using contraception No
  F.3.3.3Pregnant women No
  F.3.3.4Nursing women No
  F.3.3.5Emergency situation No
  F.3.3.6Subjects incapable of giving consent personally Yes
  F.3.3.6.1Details of subjects incapable of giving consent
  Tutkimuksessa mukana olevat potilaat iältään 0-12 kk.
  F.3.3.7Others No
  F.4 Planned number of subjects to be included
  F.4.1In the member state105
  F.4.2 For a multinational trial
  F.4.2.1In the EEA 105
  F.4.2.2In the whole clinical trial 105
  F.5 Plans for treatment or care after the subject has ended the participation in the trial (if it is different from the expected normal treatment of that condition)
  Tutkimuksen päättymisen jälkeen hoito normaalien, yleisesti käytössä olevien, hoitokäytäntäjen mukaisesti.
  G. Investigator Networks to be involved in the Trial
  N. Review by the Competent Authority or Ethics Committee in the country concerned
  N.Competent Authority Decision Authorised
  N.Date of Competent Authority Decision2009-02-27
  N.Ethics Committee Opinion of the trial applicationFavourable
  N.Ethics Committee Opinion: Reason(s) for unfavourable opinion
  N.Date of Ethics Committee Opinion2009-02-10
  P. End of Trial
  P.End of Trial StatusOngoing
  For support, visit the EMA Service Desk , log in using your EMA account and open a ticket specifying "EU CTR" in your request.
  If you do not have an account, please visit the EMA Account management page page click on "Create an EMA account" and follow the instructions.
  The status of studies in GB is no longer updated from 1.1.2021
  For the UK, as from 1.1.2021, EU Law applies only to the territory of Northern Ireland (NI) to the extent foreseen in the Protocol on Ireland/NI
  EU Clinical Trials Register Service Desk: https://servicedesk.ema.europa.eu
  European Medicines Agency © 1995-2022 | Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, The Netherlands
  Legal notice
  EMA HMA