Flag of the European Union EU Clinical Trials Register Help

Clinical trials

The European Union Clinical Trials Register   allows you to search for protocol and results information on:
 • interventional clinical trials that were approved in the European Union (EU)/European Economic Area (EEA) under the Clinical Trials Directive 2001/20/EC
 • clinical trials conducted outside the EU/EEA that are linked to European paediatric-medicine development

 • EU/EEA interventional clinical trials approved under or transitioned to the Clinical Trial Regulation 536/2014 are publicly accessible through the
  Clinical Trials Information System (CTIS).


  The EU Clinical Trials Register currently displays   43851   clinical trials with a EudraCT protocol, of which   7283   are clinical trials conducted with subjects less than 18 years old.   The register also displays information on   18700   older paediatric trials (in scope of Article 45 of the Paediatric Regulation (EC) No 1901/2006).

  Phase 1 trials conducted solely on adults and that are not part of an agreed paediatric investigation plan (PIP) are not publicly available (see Frequently Asked Questions ).  
   
  Examples: Cancer AND drug name. Pneumonia AND sponsor name.
  How to search [pdf]
  Search Tips: Under advanced search you can use filters for Country, Age Group, Gender, Trial Phase, Trial Status, Date Range, Rare Diseases and Orphan Designation. For these items you should use the filters and not add them to your search terms in the text field.
  Advanced Search: Search tools
   

  < Back to search results

  Print Download

  Summary
  EudraCT Number:2009-018245-21
  Sponsor's Protocol Code Number:H-A-2009-069
  National Competent Authority:Denmark - DHMA
  Clinical Trial Type:EEA CTA
  Trial Status:Completed
  Date on which this record was first entered in the EudraCT database:2010-01-12
  Trial results
  Index
  A. PROTOCOL INFORMATION
  B. SPONSOR INFORMATION
  C. APPLICANT IDENTIFICATION
  D. IMP IDENTIFICATION
  D.8 INFORMATION ON PLACEBO
  E. GENERAL INFORMATION ON THE TRIAL
  F. POPULATION OF TRIAL SUBJECTS
  G. INVESTIGATOR NETWORKS TO BE INVOLVED IN THE TRIAL
  N. REVIEW BY THE COMPETENT AUTHORITY OR ETHICS COMMITTEE IN THE COUNTRY CONCERNED
  P. END OF TRIAL
  Expand All   Collapse All
  A. Protocol Information
  A.1Member State ConcernedDenmark - DHMA
  A.2EudraCT number2009-018245-21
  A.3Full title of the trial
  Fibrinklæber ved bilateral knæalloplastik –
  et prospektivt randomiseret studie med fokus på:
  blodtab, smerte, ROM, hævelse og styrke
  A.3.2Name or abbreviated title of the trial where available
  Fibrinklæber
  A.4.1Sponsor's protocol code numberH-A-2009-069
  A.7Trial is part of a Paediatric Investigation Plan Information not present in EudraCT
  A.8EMA Decision number of Paediatric Investigation Plan
  B. Sponsor Information
  B.Sponsor: 1
  B.1.1Name of SponsorRigshospitalet
  B.1.3.4CountryDenmark
  B.3.1 and B.3.2Status of the sponsorNon-Commercial
  B.4 Source(s) of Monetary or Material Support for the clinical trial:
  B.4.1Name of organisation providing support
  B.4.2Country
  B.5 Contact point designated by the sponsor for further information on the trial
  B.5.1Name of organisation
  B.5.2Functional name of contact point
  D. IMP Identification
  D.IMP: 1
  D.1.2 and D.1.3IMP RoleTest
  D.2 Status of the IMP to be used in the clinical trial
  D.2.1IMP to be used in the trial has a marketing authorisation Yes
  D.2.1.1.1Trade name Evicel, tidligere registreret som Quixil
  D.2.1.1.2Name of the Marketing Authorisation holderJohnson & Johnson
  D.2.1.2Country which granted the Marketing AuthorisationDenmark
  D.2.5The IMP has been designated in this indication as an orphan drug in the Community No
  D.2.5.1Orphan drug designation number
  D.3 Description of the IMP
  D.3.1Product nameEvicel
  D.3.2Product code dont know
  D.3.4Pharmaceutical form Powder and solvent for sealant
  D.3.4.1Specific paediatric formulation Information not present in EudraCT
  D.3.7Routes of administration for this IMPSoft tissue use (Noncurrent)
  D.3.8 to D.3.10 IMP Identification Details (Active Substances)
  D.3.9.1CAS number 0
  D.3.9.3Other descriptive nameHUMAN CLOTTABLE PROTEIN CONTAINING MAINLY FIBRINOGEN AND FIBRONECTIN
  D.3.10 Strength
  D.3.10.1Concentration unit mg milligram(s)
  D.3.10.2Concentration typerange
  D.3.10.3Concentration number50 to 90
  D.3.8 to D.3.10 IMP Identification Details (Active Substances)
  D.3.9.1CAS number 0
  D.3.9.3Other descriptive nameTHROMBIN, HUMAN
  D.3.10 Strength
  D.3.10.1Concentration unit IU international unit(s)
  D.3.10.2Concentration typerange
  D.3.10.3Concentration number800 to 1200
  D.3.11 The IMP contains an:
  D.3.11.1Active substance of chemical origin Yes
  D.3.11.2Active substance of biological/ biotechnological origin (other than Advanced Therapy IMP (ATIMP) No
  The IMP is a:
  D.3.11.3Advanced Therapy IMP (ATIMP) Information not present in EudraCT
  D.3.11.3.1Somatic cell therapy medicinal product No
  D.3.11.3.2Gene therapy medical product No
  D.3.11.3.3Tissue Engineered Product Information not present in EudraCT
  D.3.11.3.4Combination ATIMP (i.e. one involving a medical device) Information not present in EudraCT
  D.3.11.3.5Committee on Advanced therapies (CAT) has issued a classification for this product Information not present in EudraCT
  D.3.11.4Combination product that includes a device, but does not involve an Advanced Therapy Information not present in EudraCT
  D.3.11.5Radiopharmaceutical medicinal product No
  D.3.11.6Immunological medicinal product (such as vaccine, allergen, immune serum) No
  D.3.11.7Plasma derived medicinal product No
  D.3.11.8Extractive medicinal product No
  D.3.11.9Recombinant medicinal product Information not present in EudraCT
  D.3.11.10Medicinal product containing genetically modified organisms No
  D.3.11.11Herbal medicinal product No
  D.3.11.12Homeopathic medicinal product No
  D.3.11.13Another type of medicinal product No
  D.8 Information on Placebo
  E. General Information on the Trial
  E.1 Medical condition or disease under investigation
  E.1.1Medical condition(s) being investigated
  Formålet med nærværende studie er at undersøge om – og i bekræftende fald omfanget heraf – fibrinklæber (Evicel) reducerer blødningen efter Total Knæ Alloplastik (kunstigt knæ)
  MedDRA Classification
  E.1.2 Medical condition or disease under investigation
  E.1.2Version 12.1
  E.1.2Level LLT
  E.1.2Classification code 10044094
  E.1.2Term Total knee replacement
  E.1.3Condition being studied is a rare disease No
  E.2 Objective of the trial
  E.2.1Main objective of the trial
  Formålet med nærværende studie er derfor i optimeret design at undersøge om – og i bekræftende fald omfanget heraf – fibrinklæber (Evicel) reducerer blødningen efter TKA ved at udføre et prospektivt randomiseret studie på patienter, der skal opereres med bilateral TKA i samme séance. Herved vil der på en homogen gruppe patienter – hvor patienten er sin egen kontrol – kunne sammenlignes effekten af at applicere fibrinklæber i det ene knæled sammenholdt med vanlig (ingen fibrinklæber) metode på det kontralaterale knæ. Undersøgelsen finder sted på patienter opereret i et velbeskrevet fast track set-up: dvs. med standardiserede forhold, hvor operativ procedure inkl. blødnings-reducerende tiltag, standardiseret smertebehandling inkl. LIA (lokal infiltrationsanalgesi) tidlig mobilisering, udskrivelseskriterier, indlæggelsesvarighed mm. er velbeskrevet (7).

  E.2.2Secondary objectives of the trial
  Sekundært undersøges om den forventede reduktion i blodtab fra det fibrinklæber-behandlede knæ fører til mindre hævelse, færre smerter, bedre bevægelighed (ROM, range of motion) og bedre styrke - sammenholdt med det kontralaterale ikke-fibrinklæber-behandlede knæ.

  Såfremt dette kan dokumenteres, vil undersøgelsens fase II blive iværksat: i samme set-up at undersøge effekten af operation uden tourniquet med fibrinklæber på det ene knæ versus operation med tourniquet (uden fibrinklæber) på det andet. Sidst nævnte er standard-metode på de fleste danske hospitaler.
  Hævelse og bevægelighed af knæleddet vil teoretisk kunne mindskes henholdsvis øges ved mindre blødning ud i knæleddet ligesom mindre hævelse potentielt vil kunne øge knæleddets styrke og dermed facilitere mobilisering.
  E.2.3Trial contains a sub-study No
  E.3Principal inclusion criteria
  Inklusionskriterier

  - Patienter som skal have foretaget elektiv bilateral knæalloplastik.
  - Skal kunne tale og forstå dansk
  - Skal være i stand til at kunne give informeret mundtligt og skriftligt samtykke
  - Kvindelige forsøgsdeltagere skal være posmenopausale med seneste menstruationsblødning minimum 1 år tidligere i forhold til operationsdagen
  E.4Principal exclusion criteria
  Eksklusionskriterier

  - Alkohol- og medicin misbrug
  - Daglig behandling med opioider eller glukokortikoider.
  - Allergi over for lokalanalgetika af amidtypen
  - Morfin intolerance
  - Alder < 18 år
  - Tilstande der potentielt influerer smerteperceptionen (diabetisk neuropati, reumatoid arthrit m.v.)
  - Lateral release under operation på en af siderne
  E.5 End points
  E.5.1Primary end point(s)
  24 timer postoperativt aflæses blodtabet i hvert dræn for sig og drænene fjernes.

  Der foretages måling af knæomfang, smerter og bevægelighed (ROM) og isometrisk styrke på begge knæ. Måling af knæomfang og smerter foretages dagligt i 4 dage inden mobilisering om morgenen og måling af bevægelighed og styrke foretages på 4. dag. Samtlige målinger gentages efter 3 uger og 3 måneder.
  E.6 and E.7 Scope of the trial
  E.6Scope of the trial
  E.6.1Diagnosis No
  E.6.2Prophylaxis Yes
  E.6.3Therapy Yes
  E.6.4Safety No
  E.6.5Efficacy Yes
  E.6.6Pharmacokinetic No
  E.6.7Pharmacodynamic No
  E.6.8Bioequivalence No
  E.6.9Dose response No
  E.6.10Pharmacogenetic No
  E.6.11Pharmacogenomic No
  E.6.12Pharmacoeconomic No
  E.6.13Others No
  E.7Trial type and phase
  E.7.1Human pharmacology (Phase I) No
  E.7.1.1First administration to humans No
  E.7.1.2Bioequivalence study No
  E.7.1.3Other No
  E.7.1.3.1Other trial type description
  E.7.2Therapeutic exploratory (Phase II) No
  E.7.3Therapeutic confirmatory (Phase III) Yes
  E.7.4Therapeutic use (Phase IV) Yes
  E.8 Design of the trial
  E.8.1Controlled Yes
  E.8.1.1Randomised Yes
  E.8.1.2Open No
  E.8.1.3Single blind No
  E.8.1.4Double blind Yes
  E.8.1.5Parallel group No
  E.8.1.6Cross over No
  E.8.1.7Other Yes
  E.8.1.7.1Other trial design description
  Bilateral knæ, et får fibrinklæber, det andet gør ikke
  E.8.2 Comparator of controlled trial
  E.8.2.1Other medicinal product(s) No
  E.8.2.2Placebo No
  E.8.2.3Other Yes
  E.8.2.3.1Comparator description
  nothing
  E.8.3 The trial involves single site in the Member State concerned Yes
  E.8.4 The trial involves multiple sites in the Member State concerned No
  E.8.5The trial involves multiple Member States No
  E.8.6 Trial involving sites outside the EEA
  E.8.6.1Trial being conducted both within and outside the EEA No
  E.8.6.2Trial being conducted completely outside of the EEA Information not present in EudraCT
  E.8.7Trial has a data monitoring committee Yes
  E.8.8 Definition of the end of the trial and justification where it is not the last visit of the last subject undergoing the trial
  Forsøget slutter, når 2 x 24 patienter er indgået. Hver patient er afsluttet efter vanlig kontrol 3 mdr postoperativt.
  E.8.9 Initial estimate of the duration of the trial
  E.8.9.1In the Member State concerned years
  E.8.9.1In the Member State concerned months22
  E.8.9.1In the Member State concerned days
  F. Population of Trial Subjects
  F.1 Age Range
  F.1.1Trial has subjects under 18 No
  F.1.1.1In Utero Information not present in EudraCT
  F.1.1.2Preterm newborn infants (up to gestational age < 37 weeks) Information not present in EudraCT
  F.1.1.3Newborns (0-27 days) Information not present in EudraCT
  F.1.1.4Infants and toddlers (28 days-23 months) Information not present in EudraCT
  F.1.1.5Children (2-11years) Information not present in EudraCT
  F.1.1.6Adolescents (12-17 years) Information not present in EudraCT
  F.1.2Adults (18-64 years) Yes
  F.1.3Elderly (>=65 years) Yes
  F.2 Gender
  F.2.1Female Yes
  F.2.2Male Yes
  F.3 Group of trial subjects
  F.3.1Healthy volunteers No
  F.3.2Patients Yes
  F.3.3Specific vulnerable populations No
  F.3.3.1Women of childbearing potential not using contraception No
  F.3.3.2Women of child-bearing potential using contraception No
  F.3.3.3Pregnant women No
  F.3.3.4Nursing women No
  F.3.3.5Emergency situation No
  F.3.3.6Subjects incapable of giving consent personally No
  F.3.3.7Others No
  F.4 Planned number of subjects to be included
  F.4.1In the member state48
  F.4.2 For a multinational trial
  F.4.2.1In the EEA 48
  F.4.2.2In the whole clinical trial 48
  F.5 Plans for treatment or care after the subject has ended the participation in the trial (if it is different from the expected normal treatment of that condition)
  almindelig vanlig 3 mdrs kontrol
  G. Investigator Networks to be involved in the Trial
  N. Review by the Competent Authority or Ethics Committee in the country concerned
  N.Competent Authority Decision Authorised
  N.Date of Competent Authority Decision2010-06-22
  N.Ethics Committee Opinion of the trial applicationFavourable
  N.Ethics Committee Opinion: Reason(s) for unfavourable opinion
  N.Date of Ethics Committee Opinion2009-09-02
  P. End of Trial
  P.End of Trial StatusCompleted
  P.Date of the global end of the trial2012-05-05
  For support, Contact us.
  The status and protocol content of GB trials is no longer updated since 1 January 2021. For the UK, as of 31 January 2021, EU Law applies only to the territory of Northern Ireland (NI) to the extent foreseen in the Protocol on Ireland/NI. Legal notice
  As of 31 January 2023, all EU/EEA initial clinical trial applications must be submitted through CTIS . Updated EudraCT trials information and information on PIP/Art 46 trials conducted exclusively in third countries continues to be submitted through EudraCT and published on this website.

  European Medicines Agency © 1995-2024 | Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, The Netherlands
  EMA HMA