Flag of the European Union EU Clinical Trials Register Help

Clinical trials

The European Union Clinical Trials Register   allows you to search for protocol and results information on:
 • interventional clinical trials that were approved in the European Union (EU)/European Economic Area (EEA) under the Clinical Trials Directive 2001/20/EC
 • clinical trials conducted outside the EU/EEA that are linked to European paediatric-medicine development

 • EU/EEA interventional clinical trials approved under or transitioned to the Clinical Trial Regulation 536/2014 are publicly accessible through the
  Clinical Trials Information System (CTIS).


  The EU Clinical Trials Register currently displays   43925   clinical trials with a EudraCT protocol, of which   7306   are clinical trials conducted with subjects less than 18 years old.   The register also displays information on   18700   older paediatric trials (in scope of Article 45 of the Paediatric Regulation (EC) No 1901/2006).

  Phase 1 trials conducted solely on adults and that are not part of an agreed paediatric investigation plan (PIP) are not publicly available (see Frequently Asked Questions ).  
   
  Examples: Cancer AND drug name. Pneumonia AND sponsor name.
  How to search [pdf]
  Search Tips: Under advanced search you can use filters for Country, Age Group, Gender, Trial Phase, Trial Status, Date Range, Rare Diseases and Orphan Designation. For these items you should use the filters and not add them to your search terms in the text field.
  Advanced Search: Search tools
   

  < Back to search results

  Print Download

  Summary
  EudraCT Number:2011-001396-39
  Sponsor's Protocol Code Number:2011-411
  National Competent Authority:Denmark - DHMA
  Clinical Trial Type:EEA CTA
  Trial Status:Prematurely Ended
  Date on which this record was first entered in the EudraCT database:2011-05-06
  Trial results
  Index
  A. PROTOCOL INFORMATION
  B. SPONSOR INFORMATION
  C. APPLICANT IDENTIFICATION
  D. IMP IDENTIFICATION
  D.8 INFORMATION ON PLACEBO
  E. GENERAL INFORMATION ON THE TRIAL
  F. POPULATION OF TRIAL SUBJECTS
  G. INVESTIGATOR NETWORKS TO BE INVOLVED IN THE TRIAL
  N. REVIEW BY THE COMPETENT AUTHORITY OR ETHICS COMMITTEE IN THE COUNTRY CONCERNED
  P. END OF TRIAL
  Expand All   Collapse All
  A. Protocol Information
  A.1Member State ConcernedDenmark - DHMA
  A.2EudraCT number2011-001396-39
  A.3Full title of the trial
  Effekten af relaksation på placering af larynxmaske hos patienter,
  der i bugleje, skal opereres for discusprolaps eller forsnævring i lænderyggen.
  A.3.1Title of the trial for lay people, in easily understood, i.e. non-technical, language
  Effekten af muskelafslappelse på placering af larynxmaske hos patienter,
  der i bugleje, skal opereres for discusprolaps eller forsnævring i lænderyggen.
  A.3.2Name or abbreviated title of the trial where available
  Esmeron
  A.4.1Sponsor's protocol code number2011-411
  A.7Trial is part of a Paediatric Investigation Plan No
  A.8EMA Decision number of Paediatric Investigation Plan
  B. Sponsor Information
  B.Sponsor: 1
  B.1.1Name of SponsorGlostrup Hospital
  B.1.3.4CountryDenmark
  B.3.1 and B.3.2Status of the sponsorNon-Commercial
  B.4 Source(s) of Monetary or Material Support for the clinical trial:
  B.4.1Name of organisation providing supportGlostrup Hospital
  B.4.2CountryDenmark
  B.5 Contact point designated by the sponsor for further information on the trial
  B.5.1Name of organisationGlostrup Hospital
  B.5.2Functional name of contact pointKarsten Skovgaard Olsen
  B.5.3 Address:
  B.5.3.1Street AddressNdr. Ringvej 29 - 67
  B.5.3.2Town/ cityGlostrup
  B.5.3.3Post codeDK-2600
  B.5.3.4CountryDenmark
  B.5.4Telephone number4538634526
  B.5.5Fax number4538633941
  B.5.6E-mailKARSKO01@glo.regionh.dk
  D. IMP Identification
  D.IMP: 1
  D.1.2 and D.1.3IMP RoleTest
  D.2 Status of the IMP to be used in the clinical trial
  D.2.1IMP to be used in the trial has a marketing authorisation Yes
  D.2.1.1.1Trade name Rocuronium "Hameln"
  D.2.1.1.2Name of the Marketing Authorisation holderMatrix Pharmaceuticals A/S
  D.2.1.2Country which granted the Marketing AuthorisationDenmark
  D.2.5The IMP has been designated in this indication as an orphan drug in the Community No
  D.2.5.1Orphan drug designation number
  D.3 Description of the IMP
  D.3.1Product nameRocuronium "Hameln"
  D.3.4Pharmaceutical form Solution for injection
  D.3.4.1Specific paediatric formulation No
  D.3.7Routes of administration for this IMPIntravenous use
  D.3.8 to D.3.10 IMP Identification Details (Active Substances)
  D.3.8INN - Proposed INNROCURONIUM
  D.3.9.4EV Substance CodeSUB04260MIG
  D.3.10 Strength
  D.3.10.1Concentration unit mg/ml milligram(s)/millilitre
  D.3.10.2Concentration typeequal
  D.3.10.3Concentration number10
  D.3.11 The IMP contains an:
  D.3.11.1Active substance of chemical origin Yes
  D.3.11.2Active substance of biological/ biotechnological origin (other than Advanced Therapy IMP (ATIMP) No
  The IMP is a:
  D.3.11.3Advanced Therapy IMP (ATIMP) No
  D.3.11.3.1Somatic cell therapy medicinal product No
  D.3.11.3.2Gene therapy medical product No
  D.3.11.3.3Tissue Engineered Product No
  D.3.11.3.4Combination ATIMP (i.e. one involving a medical device) No
  D.3.11.3.5Committee on Advanced therapies (CAT) has issued a classification for this product No
  D.3.11.4Combination product that includes a device, but does not involve an Advanced Therapy No
  D.3.11.5Radiopharmaceutical medicinal product No
  D.3.11.6Immunological medicinal product (such as vaccine, allergen, immune serum) No
  D.3.11.7Plasma derived medicinal product No
  D.3.11.8Extractive medicinal product No
  D.3.11.9Recombinant medicinal product No
  D.3.11.10Medicinal product containing genetically modified organisms No
  D.3.11.11Herbal medicinal product No
  D.3.11.12Homeopathic medicinal product No
  D.3.11.13Another type of medicinal product No
  D.8 Information on Placebo
  D.8 Placebo: 1
  D.8.1Is a Placebo used in this Trial?Yes
  D.8.3Pharmaceutical form of the placeboInjection
  D.8.4Route of administration of the placeboIntravenous use
  E. General Information on the Trial
  E.1 Medical condition or disease under investigation
  E.1.1Medical condition(s) being investigated
  Alder over 18 år
  ASA ,1-3 (dvs. patienter der er raske, patienter der har med mild systemisk sygdom uden funktionel indskrænkning eller patienter der har betydende systemisk sygdom med en vis funktionel indskrænkning).
  Patienten skal have normale øvre luftveje dvs.
  MP 1 og MP 2 (Mallampati score – en score der baseres på hvor meget af uvula man kan se når patienten åbner munden – denne score er relateret til, hvor svært det er at intubere patienten)
  Mundåbning > 4 cm
  E.1.1.1Medical condition in easily understood language
  Alder over 18 år
  Patienter med mild systemisk sygdom med eller uden funktionel indskrænkning.
  Normale øvre luftveje.
  Mundåbning > 4 cm
  E.1.1.2Therapeutic area Body processes [G] - Bones and nerves physological processes [G11]
  MedDRA Classification
  E.1.2 Medical condition or disease under investigation
  E.1.2Version 13.1
  E.1.2Level LLT
  E.1.2Classification code 10049130
  E.1.2Term Back surgery
  E.1.2System Organ Class 10042613 - Surgical and medical procedures
  E.1.3Condition being studied is a rare disease No
  E.2 Objective of the trial
  E.2.1Main objective of the trial
  Primære end points;

  • tid der medgår til anbringelse af larynxmaske
  • antal forsøg på anbringelse af larynxmaske
  • score for hvor let placeringen af LM var
  E.2.2Secondary objectives of the trial
  Sekundære end points;

  • kirurgtilfredshed med operationsforhold
  • blod i mundsekret som udtryk for vævsskade i larynx – registreres umiddelbart efter at LM er fjernet, og 3 timer efter ekstubationen (både makroskopisk og ved stix)
  • subjektive gener i form af hæshed og smerter i hals og svælg – registreres 3 timer efter ekstubationen og dagen efter operationen
  E.2.3Trial contains a sub-study No
  E.3Principal inclusion criteria
  Patienterne skal opfylde alle følgende kriterier for at være egnede til deltagelse i undersøgelsen

  • Alder over 18 år
  • ASA ,1-3 (dvs. patienter der er raske, patienter der har med mild systemisk sygdom uden funktionel indskrænkning eller patienter der har betydende systemisk sygdom med en vis funktionel indskrænkning).
  • Forsøgspersoner, der har givet deres skriftlige informerede samtykke til at deltage i undersøgelsen efter at have forstået protokollens indhold og begrænsninger fuldt ud.
  • Forsøgspersonen skal være fastende ifølge afdelingens instruks (dvs. almindelig kost må indtages indtil 6 timer inden anæstesi, og klare væsker (vand og klar saft) må drikkes indtil 2 timer inden anæstesi).
  • Patienten skal have normale øvre luftveje dvs.
  - MP 1 og MP 2 (Mallampati score – en score der baseres på hvor meget af uvula man kan se når patienten åbner munden – denne score er relateret til, hvor svært det er at intubere patienten)
  - Mundåbning > 4 cm
  E.4Principal exclusion criteria
  Patienter, der opfylder et eller flere af følgende kriterier, er ikke egnede til indgang i denne undersøgelse;

  • Patienter med øget risiko for vanskelige luftveje dvs. patienter som ikke underbide, ikke har kort hals og/eller ikke har vigende hage.

  • Patienter, der efter almindelige retningslinier, skal have foretaget akut indledning og intubation (reflux, forsinket ventrikeltømning)

  • BMI > 35

  • Patienter hvor operationstiden forventes at være over 3 timer.

  • Patienter der ikke kan dreje hovedet til siden
  E.5 End points
  E.5.1Primary end point(s)
  Primære end points;

  • tid der medgår til anbringelse af larynxmaske
  • antal forsøg på anbringelse af larynxmaske
  • score for hvor let placeringen af LM var

  E.5.1.1Timepoint(s) of evaluation of this end point
  Not applicable
  E.5.2Secondary end point(s)
  • kirurgtilfredshed med operationsforhold
  • blod i mundsekret som udtryk for vævsskade i larynx – registreres umiddelbart efter at LM er fjernet, og 3 timer efter ekstubationen (både makroskopisk og ved stix)
  • subjektive gener i form af hæshed og smerter i hals og svælg – registreres 3 timer efter ekstubationen og dagen efter operationen
  E.5.2.1Timepoint(s) of evaluation of this end point
  Not applicable
  E.6 and E.7 Scope of the trial
  E.6Scope of the trial
  E.6.1Diagnosis No
  E.6.2Prophylaxis No
  E.6.3Therapy No
  E.6.4Safety Yes
  E.6.5Efficacy Yes
  E.6.6Pharmacokinetic No
  E.6.7Pharmacodynamic No
  E.6.8Bioequivalence No
  E.6.9Dose response No
  E.6.10Pharmacogenetic No
  E.6.11Pharmacogenomic No
  E.6.12Pharmacoeconomic No
  E.6.13Others No
  E.7Trial type and phase
  E.7.1Human pharmacology (Phase I) No
  E.7.1.1First administration to humans No
  E.7.1.2Bioequivalence study No
  E.7.1.3Other No
  E.7.1.3.1Other trial type description
  E.7.2Therapeutic exploratory (Phase II) No
  E.7.3Therapeutic confirmatory (Phase III) No
  E.7.4Therapeutic use (Phase IV) Yes
  E.8 Design of the trial
  E.8.1Controlled Yes
  E.8.1.1Randomised Yes
  E.8.1.2Open No
  E.8.1.3Single blind No
  E.8.1.4Double blind Yes
  E.8.1.5Parallel group No
  E.8.1.6Cross over No
  E.8.1.7Other No
  E.8.2 Comparator of controlled trial
  E.8.2.1Other medicinal product(s) Yes
  E.8.2.2Placebo No
  E.8.2.3Other No
  E.8.2.4Number of treatment arms in the trial2
  E.8.3 The trial involves single site in the Member State concerned Yes
  E.8.4 The trial involves multiple sites in the Member State concerned No
  E.8.5The trial involves multiple Member States No
  E.8.6 Trial involving sites outside the EEA
  E.8.6.1Trial being conducted both within and outside the EEA No
  E.8.6.2Trial being conducted completely outside of the EEA No
  E.8.7Trial has a data monitoring committee No
  E.8.8 Definition of the end of the trial and justification where it is not the last visit of the last subject undergoing the trial
  LPLV
  E.8.9 Initial estimate of the duration of the trial
  E.8.9.1In the Member State concerned years1
  E.8.9.1In the Member State concerned months10
  E.8.9.1In the Member State concerned days0
  E.8.9.2In all countries concerned by the trial years1
  E.8.9.2In all countries concerned by the trial months10
  E.8.9.2In all countries concerned by the trial days0
  F. Population of Trial Subjects
  F.1 Age Range
  F.1.1Trial has subjects under 18 No
  F.1.1Number of subjects for this age range: 0
  F.1.1.1In Utero No
  F.1.1.1.1Number of subjects for this age range: 0
  F.1.1.2Preterm newborn infants (up to gestational age < 37 weeks) No
  F.1.1.2.1Number of subjects for this age range: 0
  F.1.1.3Newborns (0-27 days) No
  F.1.1.3.1Number of subjects for this age range: 0
  F.1.1.4Infants and toddlers (28 days-23 months) No
  F.1.1.4.1Number of subjects for this age range: 0
  F.1.1.5Children (2-11years) No
  F.1.1.5.1Number of subjects for this age range: 0
  F.1.1.6Adolescents (12-17 years) No
  F.1.1.6.1Number of subjects for this age range: 0
  F.1.2Adults (18-64 years) Yes
  F.1.2.1Number of subjects for this age range: 100
  F.1.3Elderly (>=65 years) Yes
  F.1.3.1Number of subjects for this age range: 50
  F.2 Gender
  F.2.1Female Yes
  F.2.2Male Yes
  F.3 Group of trial subjects
  F.3.1Healthy volunteers No
  F.3.2Patients Yes
  F.3.3Specific vulnerable populations No
  F.3.3.1Women of childbearing potential not using contraception No
  F.3.3.2Women of child-bearing potential using contraception No
  F.3.3.3Pregnant women No
  F.3.3.4Nursing women No
  F.3.3.5Emergency situation No
  F.3.3.6Subjects incapable of giving consent personally No
  F.3.3.7Others No
  F.4 Planned number of subjects to be included
  F.4.1In the member state150
  F.5 Plans for treatment or care after the subject has ended the participation in the trial (if it is different from the expected normal treatment of that condition)
  None
  G. Investigator Networks to be involved in the Trial
  N. Review by the Competent Authority or Ethics Committee in the country concerned
  N.Competent Authority Decision Authorised
  N.Date of Competent Authority Decision2011-06-01
  N.Ethics Committee Opinion of the trial applicationFavourable
  N.Ethics Committee Opinion: Reason(s) for unfavourable opinion
  N.Date of Ethics Committee Opinion2011-05-24
  P. End of Trial
  P.End of Trial StatusPrematurely Ended
  For support, Contact us.
  The status and protocol content of GB trials is no longer updated since 1 January 2021. For the UK, as of 31 January 2021, EU Law applies only to the territory of Northern Ireland (NI) to the extent foreseen in the Protocol on Ireland/NI. Legal notice
  As of 31 January 2023, all EU/EEA initial clinical trial applications must be submitted through CTIS . Updated EudraCT trials information and information on PIP/Art 46 trials conducted exclusively in third countries continues to be submitted through EudraCT and published on this website.

  European Medicines Agency © 1995-2024 | Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, The Netherlands
  EMA HMA