Flag of the European Union EU Clinical Trials Register Help

Clinical trials

The European Union Clinical Trials Register   allows you to search for protocol and results information on:
 • interventional clinical trials that were approved in the European Union (EU)/European Economic Area (EEA) under the Clinical Trials Directive 2001/20/EC
 • clinical trials conducted outside the EU/EEA that are linked to European paediatric-medicine development

 • EU/EEA interventional clinical trials approved under or transitioned to the Clinical Trial Regulation 536/2014 are publicly accessible through the
  Clinical Trials Information System (CTIS).


  The EU Clinical Trials Register currently displays   43602   clinical trials with a EudraCT protocol, of which   7206   are clinical trials conducted with subjects less than 18 years old.   The register also displays information on   18700   older paediatric trials (in scope of Article 45 of the Paediatric Regulation (EC) No 1901/2006).

  Phase 1 trials conducted solely on adults and that are not part of an agreed paediatric investigation plan (PIP) are not publicly available (see Frequently Asked Questions ).  
   
  Examples: Cancer AND drug name. Pneumonia AND sponsor name.
  How to search [pdf]
  Search Tips: Under advanced search you can use filters for Country, Age Group, Gender, Trial Phase, Trial Status, Date Range, Rare Diseases and Orphan Designation. For these items you should use the filters and not add them to your search terms in the text field.
  Advanced Search: Search tools
   

  < Back to search results

  Print Download

  Summary
  EudraCT Number:2011-002034-38
  Sponsor's Protocol Code Number:THL-04-11
  National Competent Authority:Denmark - DHMA
  Clinical Trial Type:EEA CTA
  Trial Status:Completed
  Date on which this record was first entered in the EudraCT database:2011-06-07
  Trial results
  Index
  A. PROTOCOL INFORMATION
  B. SPONSOR INFORMATION
  C. APPLICANT IDENTIFICATION
  D. IMP IDENTIFICATION
  D.8 INFORMATION ON PLACEBO
  E. GENERAL INFORMATION ON THE TRIAL
  F. POPULATION OF TRIAL SUBJECTS
  G. INVESTIGATOR NETWORKS TO BE INVOLVED IN THE TRIAL
  N. REVIEW BY THE COMPETENT AUTHORITY OR ETHICS COMMITTEE IN THE COUNTRY CONCERNED
  P. END OF TRIAL
  Expand All   Collapse All
  A. Protocol Information
  A.1Member State ConcernedDenmark - DHMA
  A.2EudraCT number2011-002034-38
  A.3Full title of the trial
  Analgetisk effekt af perioperativ Escitalopram til patienter med højt præoperativt catastrophising-niveau ved total knæalloplastik: Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret studie
  A.3.1Title of the trial for lay people, in easily understood, i.e. non-technical, language
  Smertelindring ved anvendelse af Escitalopram overfor placebo efter operation med indsættelse af et nyt knæled
  A.4.1Sponsor's protocol code numberTHL-04-11
  A.7Trial is part of a Paediatric Investigation Plan No
  A.8EMA Decision number of Paediatric Investigation Plan
  B. Sponsor Information
  B.Sponsor: 1
  B.1.1Name of SponsorRgshospitalet
  B.1.3.4CountryDenmark
  B.3.1 and B.3.2Status of the sponsorNon-Commercial
  B.4 Source(s) of Monetary or Material Support for the clinical trial:
  B.4.1Name of organisation providing supportLundbeck Centre for fast-track hip and knee arthroplasty
  B.4.2CountryDenmark
  B.5 Contact point designated by the sponsor for further information on the trial
  B.5.1Name of organisationHvidovre Hospital
  B.5.2Functional name of contact pointDept. og anaesthesiology
  B.5.3 Address:
  B.5.3.1Street AddressKettegaard Allé 30
  B.5.3.2Town/ cityHvidovre
  B.5.3.3Post code2650
  B.5.3.4CountryDenmark
  B.5.4Telephone number+4526250006
  B.5.6E-maillunn@dadlnet.dk
  D. IMP Identification
  D.IMP: 1
  D.1.2 and D.1.3IMP RoleComparator
  D.2 Status of the IMP to be used in the clinical trial
  D.2.1IMP to be used in the trial has a marketing authorisation Yes
  D.2.1.1.1Trade name Cipralex
  D.2.1.1.2Name of the Marketing Authorisation holderLundbeck Pharma A/S
  D.2.1.2Country which granted the Marketing AuthorisationDenmark
  D.2.5The IMP has been designated in this indication as an orphan drug in the Community No
  D.2.5.1Orphan drug designation number
  D.3 Description of the IMP
  D.3.1Product nameCipralex
  D.3.2Product code 33408
  D.3.4Pharmaceutical form Capsule
  D.3.4.1Specific paediatric formulation No
  D.3.7Routes of administration for this IMPOral use
  D.3.11 The IMP contains an:
  D.3.11.1Active substance of chemical origin Yes
  D.3.11.2Active substance of biological/ biotechnological origin (other than Advanced Therapy IMP (ATIMP) No
  The IMP is a:
  D.3.11.3Advanced Therapy IMP (ATIMP) No
  D.3.11.3.1Somatic cell therapy medicinal product No
  D.3.11.3.2Gene therapy medical product No
  D.3.11.3.3Tissue Engineered Product No
  D.3.11.3.4Combination ATIMP (i.e. one involving a medical device) No
  D.3.11.3.5Committee on Advanced therapies (CAT) has issued a classification for this product No
  D.3.11.4Combination product that includes a device, but does not involve an Advanced Therapy No
  D.3.11.5Radiopharmaceutical medicinal product No
  D.3.11.6Immunological medicinal product (such as vaccine, allergen, immune serum) No
  D.3.11.7Plasma derived medicinal product No
  D.3.11.8Extractive medicinal product No
  D.3.11.9Recombinant medicinal product No
  D.3.11.10Medicinal product containing genetically modified organisms No
  D.3.11.11Herbal medicinal product No
  D.3.11.12Homeopathic medicinal product No
  D.3.11.13Another type of medicinal product No
  D.8 Information on Placebo
  D.8 Placebo: 1
  D.8.1Is a Placebo used in this Trial?Yes
  D.8.3Pharmaceutical form of the placeboCapsule
  D.8.4Route of administration of the placeboOral use
  E. General Information on the Trial
  E.1 Medical condition or disease under investigation
  E.1.1Medical condition(s) being investigated
  Postoperative smerter efter total knæalloplastik
  E.1.1.1Medical condition in easily understood language
  Smerter efter operation hvor dere r foretaget en total udskiftning af knæledet
  E.1.1.2Therapeutic area Analytical, Diagnostic and Therapeutic Techniques and Equipment [E] - Anesthesia and Analgesia [E03]
  MedDRA Classification
  E.1.2 Medical condition or disease under investigation
  E.1.2Version 13.1
  E.1.2Level LLT
  E.1.2Classification code 10036236
  E.1.2Term Postoperative pain relief
  E.1.2System Organ Class 10042613 - Surgical and medical procedures
  E.1.3Condition being studied is a rare disease No
  E.2 Objective of the trial
  E.2.1Main objective of the trial
  Smerteniveau ved gang (5 meter) 24 timer postoperativt.
  E.2.2Secondary objectives of the trial
  Smerteniveau ved gang (5 meter) og i hvile 2, 4, 6, 24, 28, 32, 48 timer samt morgen og aften 2.-6. postoperative dag. Der suppleres med udregning af kumulerede smertescorer (2-48 timer samt 2.-6. dag).
  Supplerende analgetika (kumuleret opioidmængde) 0-48 timer og 2.-6. dage efter operation, registrering af eventuelle bivirkninger ved interview 48 timer postoperativt og 7. postoperative dag, vurdering af depressions- og angst-tendens og søvnkvalitet ved hjælp af spørgeskemaer (se under kliniske vurderinger) to dage før operation, 48 timer postoperativt samt 6. postoperative dag, samt Escitalopram-koncentration i venøs blodprøve 48 timer postoperativt.
  E.2.3Trial contains a sub-study No
  E.3Principal inclusion criteria
  ·
  Patienter indstillet til primær, elektiv, unilateral, TKA.
  · Alder ³ 18 år og £ 80 år (både mænd og kvinder).
  · Etniske danskere.
  · Point-score på 21 point eller derover på Pain Catastrophising Scale.
  · Patienter, som har givet deres skriftlige informerede samtykke til at deltage i undersøgelsen efter at have forstået denne.
  E.4Principal exclusion criteria
  · Indtagelse af MAO-hæmmere, dopaminagonister, tramadol, triptaner, tryptophan, linezolid og naturlægemidler indeholdende perikon indenfor de sidste 6 måneder.
  · Behandlingskrævende angst eller depressionsproblematik, herunder behandling med SSRI og/eller anden psykofarmaka indenfor de sidste 6 måneder.
  · Bipolar affektiv sindslidelse i anamnesen.
  · Behandling med glucocorticoider indenfor de sidste 6 måneder.
  · Behandling med opioider (både stærke og svage) indenfor de sidste 4 uger.
  · Alkoholmisbrug og/eller medicinmisbrug – efter investigators skøn.
  · Aktuel malign lidelse i anamnesen.
  · Kvinder i den fertile alder (mulig graviditet, amning).
  · Epilepsi i anamnesen.
  · AK-behandling.
  · BMI > 40 kg / m2.
  · Sygdom påvirkende central eller perifer nervefunktion (og dermed smerteperception) – efter investigators skøn.
  · Demens eller anden kognitiv dysfunktion uforenelig med protokol gennemførsel – efter investigators skøn.
  · Behandling med systemiske østrogenholdige hormonsubstituerende midler.
  · Gastrointestinal blødning i anamnesen.
  · Kendt lever- eller nyreinsufficiens.
  · Allergi overfor Citalopram.
  E.5 End points
  E.5.1Primary end point(s)
  Smerteniveau ved gang (5 meter)
  E.5.1.1Timepoint(s) of evaluation of this end point
  24 timer postoperativt.
  E.5.2Secondary end point(s)
  Smerteniveau ved gang (5 meter)
  og Supplerende analgetika (kumuleret opioidmængde)
  registrering af eventuelle bivirkninger ved interview
  vurdering af depressions- og angst-tendens og søvnkvalitet ved hjælp af spørgeskemaer (se under kliniske vurderinger)
  samt Escitalopram-koncentration i venøs blodprøve 48 timer postoperativt.
  E.5.2.1Timepoint(s) of evaluation of this end point
  i hvile 2, 4, 6, 24, 28, 32, 48 timer samt morgen og aften 2.-6. postoperative dag. Der suppleres med udregning af kumulerede smertescorer (2-48 timer samt 2.-6. dag).
  0-48 timer og 2.-6. dage efter operation,

  to dage før operation, 48 timer postoperativt samt 6. postoperative dag,
  venøs blodprøve 48 timer
  E.6 and E.7 Scope of the trial
  E.6Scope of the trial
  E.6.1Diagnosis No
  E.6.2Prophylaxis No
  E.6.3Therapy Yes
  E.6.4Safety No
  E.6.5Efficacy No
  E.6.6Pharmacokinetic No
  E.6.7Pharmacodynamic No
  E.6.8Bioequivalence No
  E.6.9Dose response Yes
  E.6.10Pharmacogenetic No
  E.6.11Pharmacogenomic No
  E.6.12Pharmacoeconomic No
  E.6.13Others No
  E.7Trial type and phase
  E.7.1Human pharmacology (Phase I) No
  E.7.1.1First administration to humans No
  E.7.1.2Bioequivalence study No
  E.7.1.3Other No
  E.7.1.3.1Other trial type description
  E.7.2Therapeutic exploratory (Phase II) No
  E.7.3Therapeutic confirmatory (Phase III) Yes
  E.7.4Therapeutic use (Phase IV) No
  E.8 Design of the trial
  E.8.1Controlled Yes
  E.8.1.1Randomised Yes
  E.8.1.2Open No
  E.8.1.3Single blind No
  E.8.1.4Double blind Yes
  E.8.1.5Parallel group No
  E.8.1.6Cross over No
  E.8.1.7Other No
  E.8.2 Comparator of controlled trial
  E.8.2.1Other medicinal product(s) No
  E.8.2.2Placebo Yes
  E.8.2.3Other No
  E.8.2.4Number of treatment arms in the trial2
  E.8.3 The trial involves single site in the Member State concerned No
  E.8.4 The trial involves multiple sites in the Member State concerned Yes
  E.8.4.1Number of sites anticipated in Member State concerned3
  E.8.5The trial involves multiple Member States No
  E.8.6 Trial involving sites outside the EEA
  E.8.6.1Trial being conducted both within and outside the EEA No
  E.8.6.2Trial being conducted completely outside of the EEA No
  E.8.7Trial has a data monitoring committee Yes
  E.8.8 Definition of the end of the trial and justification where it is not the last visit of the last subject undergoing the trial
  LVLS
  E.8.9 Initial estimate of the duration of the trial
  E.8.9.1In the Member State concerned years2
  E.8.9.1In the Member State concerned months6
  E.8.9.1In the Member State concerned days0
  E.8.9.2In all countries concerned by the trial years2
  E.8.9.2In all countries concerned by the trial months6
  E.8.9.2In all countries concerned by the trial days0
  F. Population of Trial Subjects
  F.1 Age Range
  F.1.1Trial has subjects under 18 No
  F.1.1.1In Utero No
  F.1.1.2Preterm newborn infants (up to gestational age < 37 weeks) No
  F.1.1.3Newborns (0-27 days) No
  F.1.1.4Infants and toddlers (28 days-23 months) No
  F.1.1.5Children (2-11years) No
  F.1.1.6Adolescents (12-17 years) No
  F.1.2Adults (18-64 years) Yes
  F.1.2.1Number of subjects for this age range: 30
  F.1.3Elderly (>=65 years) Yes
  F.1.3.1Number of subjects for this age range: 90
  F.2 Gender
  F.2.1Female Yes
  F.2.2Male Yes
  F.3 Group of trial subjects
  F.3.1Healthy volunteers No
  F.3.2Patients Yes
  F.3.3Specific vulnerable populations No
  F.3.3.1Women of childbearing potential not using contraception No
  F.3.3.2Women of child-bearing potential using contraception No
  F.3.3.3Pregnant women No
  F.3.3.4Nursing women No
  F.3.3.5Emergency situation No
  F.3.3.6Subjects incapable of giving consent personally No
  F.3.3.7Others No
  F.4 Planned number of subjects to be included
  F.4.1In the member state120
  F.4.2 For a multinational trial
  F.4.2.1In the EEA 120
  F.4.2.2In the whole clinical trial 120
  F.5 Plans for treatment or care after the subject has ended the participation in the trial (if it is different from the expected normal treatment of that condition)
  None
  G. Investigator Networks to be involved in the Trial
  G.4 Investigator Network to be involved in the Trial: 1
  G.4.1Name of Organisation Neurobiological Research unit, Rigshospitalet
  G.4.3.4Network Country Denmark
  N. Review by the Competent Authority or Ethics Committee in the country concerned
  N.Competent Authority Decision Authorised
  N.Date of Competent Authority Decision2011-05-23
  N.Ethics Committee Opinion of the trial applicationFavourable
  N.Ethics Committee Opinion: Reason(s) for unfavourable opinion
  N.Date of Ethics Committee Opinion2011-06-15
  P. End of Trial
  P.End of Trial StatusCompleted
  P.Date of the global end of the trial2013-06-03
  For support, Contact us.
  The status and protocol content of GB trials is no longer updated since 1 January 2021. For the UK, as of 31 January 2021, EU Law applies only to the territory of Northern Ireland (NI) to the extent foreseen in the Protocol on Ireland/NI. Legal notice
  As of 31 January 2023, all EU/EEA initial clinical trial applications must be submitted through CTIS . Updated EudraCT trials information and information on PIP/Art 46 trials conducted exclusively in third countries continues to be submitted through EudraCT and published on this website.

  European Medicines Agency © 1995-2023 | Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, The Netherlands
  EMA HMA