Flag of the European Union EU Clinical Trials Register Help

Clinical trials

The European Union Clinical Trials Register   allows you to search for protocol and results information on:
 • interventional clinical trials that were approved in the European Union (EU)/European Economic Area (EEA) under the Clinical Trials Directive 2001/20/EC
 • clinical trials conducted outside the EU/EEA that are linked to European paediatric-medicine development

 • EU/EEA interventional clinical trials approved under or transitioned to the Clinical Trial Regulation 536/2014 are publicly accessible through the
  Clinical Trials Information System (CTIS).


  The EU Clinical Trials Register currently displays   43801   clinical trials with a EudraCT protocol, of which   7272   are clinical trials conducted with subjects less than 18 years old.   The register also displays information on   18700   older paediatric trials (in scope of Article 45 of the Paediatric Regulation (EC) No 1901/2006).

  Phase 1 trials conducted solely on adults and that are not part of an agreed paediatric investigation plan (PIP) are not publicly available (see Frequently Asked Questions ).  
   
  Examples: Cancer AND drug name. Pneumonia AND sponsor name.
  How to search [pdf]
  Search Tips: Under advanced search you can use filters for Country, Age Group, Gender, Trial Phase, Trial Status, Date Range, Rare Diseases and Orphan Designation. For these items you should use the filters and not add them to your search terms in the text field.
  Advanced Search: Search tools
   

  < Back to search results

  Print Download

  Summary
  EudraCT Number:2011-002917-12
  Sponsor's Protocol Code Number:PTHspinalstenos4
  National Competent Authority:Sweden - MPA
  Clinical Trial Type:EEA CTA
  Trial Status:Completed
  Date on which this record was first entered in the EudraCT database:2011-09-27
  Trial results
  Index
  A. PROTOCOL INFORMATION
  B. SPONSOR INFORMATION
  C. APPLICANT IDENTIFICATION
  D. IMP IDENTIFICATION
  D.8 INFORMATION ON PLACEBO
  E. GENERAL INFORMATION ON THE TRIAL
  F. POPULATION OF TRIAL SUBJECTS
  G. INVESTIGATOR NETWORKS TO BE INVOLVED IN THE TRIAL
  N. REVIEW BY THE COMPETENT AUTHORITY OR ETHICS COMMITTEE IN THE COUNTRY CONCERNED
  P. END OF TRIAL
  Expand All   Collapse All
  A. Protocol Information
  A.1Member State ConcernedSweden - MPA
  A.2EudraCT number2011-002917-12
  A.3Full title of the trial
  Does PTH enhance healing after spinal fusion?
  Förbättrar PTH postero-lateral fusionsläkning vid ryggkirurgi?
  A.3.1Title of the trial for lay people, in easily understood, i.e. non-technical, language
  Does parathyroid hormone enhance healing after spinal fusion?
  A.3.2Name or abbreviated title of the trial where available
  PTH spinal stenosis
  PTH spinal stenos
  A.4.1Sponsor's protocol code numberPTHspinalstenos4
  A.7Trial is part of a Paediatric Investigation Plan No
  A.8EMA Decision number of Paediatric Investigation Plan
  B. Sponsor Information
  B.Sponsor: 1
  B.1.1Name of SponsorDepartment of Orthopaedics IKE
  B.1.3.4CountrySweden
  B.3.1 and B.3.2Status of the sponsorNon-Commercial
  B.4 Source(s) of Monetary or Material Support for the clinical trial:
  B.4.1Name of organisation providing support
  B.4.2Country
  B.5 Contact point designated by the sponsor for further information on the trial
  B.5.1Name of organisation
  B.5.2Functional name of contact point
  B.Sponsor: 2
  B.1.1Name of SponsorDepartment of Orthopaedics IKE
  B.1.3.4CountrySweden
  B.3.1 and B.3.2Status of the sponsorNon-Commercial
  B.4 Source(s) of Monetary or Material Support for the clinical trial:
  B.4.1Name of organisation providing supportDepartment of Orthopaedics IKE
  B.4.2CountrySweden
  B.5 Contact point designated by the sponsor for further information on the trial
  B.5.1Name of organisationDepartment of Othopaedics IKE
  B.5.2Functional name of contact pointTorsten Johansson
  B.5.3 Address:
  B.5.3.1Street AddressUS Linköping
  B.5.3.2Town/ cityLinköping
  B.5.3.3Post code58185
  B.5.3.4CountrySweden
  B.5.4Telephone number46101034262
  B.5.5Fax number46 101034305
  B.5.6E-mailtorsten.johansson@lio.se
  D. IMP Identification
  D.IMP: 1
  D.1.2 and D.1.3IMP RoleTest
  D.2 Status of the IMP to be used in the clinical trial
  D.2.1IMP to be used in the trial has a marketing authorisation Yes
  D.2.1.1.1Trade name Forsteo
  D.2.1.1.2Name of the Marketing Authorisation holderEli Lilly Nederland B.V
  D.2.1.2Country which granted the Marketing AuthorisationSweden
  D.2.5The IMP has been designated in this indication as an orphan drug in the Community No
  D.2.5.1Orphan drug designation number
  D.3 Description of the IMP
  D.3.4Pharmaceutical form Injection
  D.3.4.1Specific paediatric formulation No
  D.3.7Routes of administration for this IMPSubcutaneous use
  D.3.11 The IMP contains an:
  D.3.11.1Active substance of chemical origin No
  D.3.11.2Active substance of biological/ biotechnological origin (other than Advanced Therapy IMP (ATIMP) No
  The IMP is a:
  D.3.11.3Advanced Therapy IMP (ATIMP) No
  D.3.11.3.1Somatic cell therapy medicinal product No
  D.3.11.3.2Gene therapy medical product No
  D.3.11.3.3Tissue Engineered Product No
  D.3.11.3.4Combination ATIMP (i.e. one involving a medical device) No
  D.3.11.3.5Committee on Advanced therapies (CAT) has issued a classification for this product No
  D.3.11.4Combination product that includes a device, but does not involve an Advanced Therapy No
  D.3.11.5Radiopharmaceutical medicinal product No
  D.3.11.6Immunological medicinal product (such as vaccine, allergen, immune serum) No
  D.3.11.7Plasma derived medicinal product No
  D.3.11.8Extractive medicinal product No
  D.3.11.9Recombinant medicinal product No
  D.3.11.10Medicinal product containing genetically modified organisms No
  D.3.11.11Herbal medicinal product No
  D.3.11.12Homeopathic medicinal product No
  D.3.11.13Another type of medicinal product No
  D.8 Information on Placebo
  E. General Information on the Trial
  E.1 Medical condition or disease under investigation
  E.1.1Medical condition(s) being investigated
  Decompression and fusion due to spinal stenosis in men and postmenopausal women. In this study we want to examine if Forsteo (teriparatide) improves bone healing (jugded by blinded investigators) and if this improves the function and decreases the pain at 7 weeks and 6 months.
  E.1.1.1Medical condition in easily understood language
  Spinal stenosis: Degenerations in the lumbar spine secondarily affecting nerve roots.
  E.1.1.2Therapeutic area Body processes [G] - Bones and nerves physological processes [G11]
  MedDRA Classification
  E.1.3Condition being studied is a rare disease No
  E.2 Objective of the trial
  E.2.1Main objective of the trial
  Förekomst av röntgenologisk inläkning av bentransplantat mellan kotornas transversalutskott med datortomografi (CT) 6 månader postoperativt.
  E.2.2Secondary objectives of the trial
  Smärta/VAS, funktion (Oswestry Disability Index), livskvalitet (EQ5D, SF36) mätt 3 och 6 månader postoperativt.

  Hälsoekonomisk analys: Om skillnad finns mellan grupperna avseende EQ-5D, till experimentgruppens fördel, kan en hälsoekonomisk analys genomföras.
  E.2.3Trial contains a sub-study No
  E.3Principal inclusion criteria
  1. Patienter med symtomgivande besvär på grund av lumbal spinal stenos över en eller två nivåer och som bedöms vara hjälpt av kirurgisk behandling i form av dekompression och fusion av symtomgivande nivåer.
  2. Det finns inga åldersgränser, varken för män eller för kvinnor. Kvinnor skall dock vara postmenopausala, definierat som minst ett år sedan senaste menstruation. Alternativt kan en kvinna vara garanterat ofruktsam av annat skäl och kan då inkluderas i studien
  E.4Principal exclusion criteria
  1. Demens, psykisk sjukdom eller annan faktor som enligt prövarens bedömning påverkar patientens autonomi eller medverkan i studien negativt.
  2. Känd malignitet eller operation på grund av sådan < 5 år före aktuell operation. Undantag är basalcellscancer och skivepitelcancer som har åtgärdats.
  3. Kalcium över referensområdet vid lokalt laboratorium.
  4. Leverpåverkan = ASAT, ALAT mer än 3 gånger över referensvärdet vid lokalt laboratorium.
  5. Njurstensbesvär < 2 år före aktuell operation.
  6. Kreatinin över referensområde vid lokalt laboratorium.
  7. Ledsjukdom, t.ex. reumatoid artrit.
  8. Betydande missbruksanamnes enligt prövares bedömning.
  9. Pågående oral kortisonmedicinering eller annan cellhämmande behandling.
  10. NSAID som långtidsbehandling (> 3 månader) och som inte kan sättas ut i samband med och 6 månader efter operationen.
  11. Känd allergi för teriparatid.
  12. Deltar eller har den senaste 30 dagarna deltagit i annan klinisk prövning.

  E.5 End points
  E.5.1Primary end point(s)
  Samtliga CT- bilder granskas i efterhand av två blindade läkare, förslagsvis röntgenologer, som får yttra sig om man ser:
  • ”Dålig/obefintlig inläkning av bentransplantat” eller
  • ”Tydlig/överbroande inläkning av bentransplantat”

  Första bedömningen gör bedömarna var för sig, men om man har olika bedömningar får man titta på dessa bilder tillsammans för konsensus.

  Den andra frågan vid röntgenbedömningen är: Tror man patienten tillhör kontrollgruppen eller PTH-gruppen, under förutsättning att man antar att PTH ökar benläkning? Även här gäller konsensusbeslut.
  E.5.1.1Timepoint(s) of evaluation of this end point
  6 månader
  E.5.2Secondary end point(s)
  Smärta/VAS, funktion (Oswestry Disability Index), livskvalitet (EQ5D). Hälsoekonomisk analys: Om skillnad finns mellan grupperna avseende EQ-5D, till experimentgruppens fördel, kan en hälsoekonomisk analys genomföras.
  3 + 6 månader postoperativt
  E.5.2.1Timepoint(s) of evaluation of this end point
  3 + 6 månader postoperativt
  E.6 and E.7 Scope of the trial
  E.6Scope of the trial
  E.6.1Diagnosis No
  E.6.2Prophylaxis No
  E.6.3Therapy Yes
  E.6.4Safety No
  E.6.5Efficacy No
  E.6.6Pharmacokinetic No
  E.6.7Pharmacodynamic No
  E.6.8Bioequivalence No
  E.6.9Dose response No
  E.6.10Pharmacogenetic No
  E.6.11Pharmacogenomic No
  E.6.12Pharmacoeconomic No
  E.6.13Others No
  E.7Trial type and phase
  E.7.1Human pharmacology (Phase I) No
  E.7.1.1First administration to humans No
  E.7.1.2Bioequivalence study No
  E.7.1.3Other No
  E.7.1.3.1Other trial type description
  E.7.2Therapeutic exploratory (Phase II) No
  E.7.3Therapeutic confirmatory (Phase III) No
  E.7.4Therapeutic use (Phase IV) Yes
  E.8 Design of the trial
  E.8.1Controlled Yes
  E.8.1.1Randomised Yes
  E.8.1.2Open No
  E.8.1.3Single blind No
  E.8.1.4Double blind No
  E.8.1.5Parallel group No
  E.8.1.6Cross over No
  E.8.1.7Other No
  E.8.1.7.1Other trial design description
  Partiellt single blind
  E.8.2 Comparator of controlled trial
  E.8.2.1Other medicinal product(s) No
  E.8.2.2Placebo No
  E.8.2.3Other Yes
  E.8.2.3.1Comparator description
  standard treatment
  E.8.2.4Number of treatment arms in the trial2
  E.8.3 The trial involves single site in the Member State concerned No
  E.8.4 The trial involves multiple sites in the Member State concerned Yes
  E.8.4.1Number of sites anticipated in Member State concerned2
  E.8.5The trial involves multiple Member States No
  E.8.6 Trial involving sites outside the EEA
  E.8.6.1Trial being conducted both within and outside the EEA No
  E.8.6.2Trial being conducted completely outside of the EEA No
  E.8.7Trial has a data monitoring committee Yes
  E.8.8 Definition of the end of the trial and justification where it is not the last visit of the last subject undergoing the trial
  Studien, för enskild patient, avslutas i samband med återbesöket efter 6 månader
  E.8.9 Initial estimate of the duration of the trial
  E.8.9.1In the Member State concerned years2
  E.8.9.1In the Member State concerned months2
  E.8.9.1In the Member State concerned days0
  F. Population of Trial Subjects
  F.1 Age Range
  F.1.1Trial has subjects under 18 No
  F.1.1.1In Utero No
  F.1.1.2Preterm newborn infants (up to gestational age < 37 weeks) No
  F.1.1.3Newborns (0-27 days) No
  F.1.1.4Infants and toddlers (28 days-23 months) No
  F.1.1.5Children (2-11years) No
  F.1.1.6Adolescents (12-17 years) No
  F.1.2Adults (18-64 years) Yes
  F.1.2.1Number of subjects for this age range: 25
  F.1.3Elderly (>=65 years) Yes
  F.1.3.1Number of subjects for this age range: 75
  F.2 Gender
  F.2.1Female Yes
  F.2.2Male Yes
  F.3 Group of trial subjects
  F.3.1Healthy volunteers No
  F.3.2Patients Yes
  F.3.3Specific vulnerable populations No
  F.3.3.1Women of childbearing potential not using contraception No
  F.3.3.2Women of child-bearing potential using contraception No
  F.3.3.3Pregnant women No
  F.3.3.4Nursing women No
  F.3.3.5Emergency situation No
  F.3.3.6Subjects incapable of giving consent personally No
  F.3.3.7Others No
  F.4 Planned number of subjects to be included
  F.4.1In the member state100
  F.4.2 For a multinational trial
  F.4.2.2In the whole clinical trial 100
  F.5 Plans for treatment or care after the subject has ended the participation in the trial (if it is different from the expected normal treatment of that condition)
  No
  G. Investigator Networks to be involved in the Trial
  N. Review by the Competent Authority or Ethics Committee in the country concerned
  N.Competent Authority Decision Authorised
  N.Date of Competent Authority Decision2011-11-29
  N.Ethics Committee Opinion of the trial applicationFavourable
  N.Ethics Committee Opinion: Reason(s) for unfavourable opinion
  N.Date of Ethics Committee Opinion2011-12-06
  P. End of Trial
  P.End of Trial StatusCompleted
  For support, Contact us.
  The status and protocol content of GB trials is no longer updated since 1 January 2021. For the UK, as of 31 January 2021, EU Law applies only to the territory of Northern Ireland (NI) to the extent foreseen in the Protocol on Ireland/NI. Legal notice
  As of 31 January 2023, all EU/EEA initial clinical trial applications must be submitted through CTIS . Updated EudraCT trials information and information on PIP/Art 46 trials conducted exclusively in third countries continues to be submitted through EudraCT and published on this website.

  European Medicines Agency © 1995-2024 | Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, The Netherlands
  EMA HMA