Flag of the European Union EU Clinical Trials Register Help

Clinical trials

The European Union Clinical Trials Register   allows you to search for protocol and results information on:
 • interventional clinical trials that were approved in the European Union (EU)/European Economic Area (EEA) under the Clinical Trials Directive 2001/20/EC
 • clinical trials conducted outside the EU/EEA that are linked to European paediatric-medicine development

 • EU/EEA interventional clinical trials approved under or transitioned to the Clinical Trial Regulation 536/2014 are publicly accessible through the
  Clinical Trials Information System (CTIS).


  The EU Clinical Trials Register currently displays   43851   clinical trials with a EudraCT protocol, of which   7283   are clinical trials conducted with subjects less than 18 years old.   The register also displays information on   18700   older paediatric trials (in scope of Article 45 of the Paediatric Regulation (EC) No 1901/2006).

  Phase 1 trials conducted solely on adults and that are not part of an agreed paediatric investigation plan (PIP) are not publicly available (see Frequently Asked Questions ).  
   
  Examples: Cancer AND drug name. Pneumonia AND sponsor name.
  How to search [pdf]
  Search Tips: Under advanced search you can use filters for Country, Age Group, Gender, Trial Phase, Trial Status, Date Range, Rare Diseases and Orphan Designation. For these items you should use the filters and not add them to your search terms in the text field.
  Advanced Search: Search tools
   

  < Back to search results

  Print Download

  Summary
  EudraCT Number:2017-004775-30
  Sponsor's Protocol Code Number:Na
  National Competent Authority:Finland - Fimea
  Clinical Trial Type:EEA CTA
  Trial Status:Ongoing
  Date on which this record was first entered in the EudraCT database:2018-05-08
  Trial results
  Index
  A. PROTOCOL INFORMATION
  B. SPONSOR INFORMATION
  C. APPLICANT IDENTIFICATION
  D. IMP IDENTIFICATION
  D.8 INFORMATION ON PLACEBO
  E. GENERAL INFORMATION ON THE TRIAL
  F. POPULATION OF TRIAL SUBJECTS
  G. INVESTIGATOR NETWORKS TO BE INVOLVED IN THE TRIAL
  N. REVIEW BY THE COMPETENT AUTHORITY OR ETHICS COMMITTEE IN THE COUNTRY CONCERNED
  P. END OF TRIAL
  Expand All   Collapse All
  A. Protocol Information
  A.1Member State ConcernedFinland - Fimea
  A.2EudraCT number2017-004775-30
  A.3Full title of the trial
  PREDICTION AND PREVENTION OF INFANTILE SPASMS IN HIGH RISK CHILDREN
  INFANTIILISPASMIOIREYHTYMÄN ENNAKOIMINEN JA ESTÄMINEN RISKILAPSILLA
  A.3.1Title of the trial for lay people, in easily understood, i.e. non-technical, language
  PREDICTION AND PREVENTION OF INFANTILE SPASM SYNDROME IN HIGH RISK CHILDREN
  INFANTIILISPASMIOIREYHTYMÄN ENNAKOIMINEN JA ESTÄMINEN RISKILAPSILLA
  A.3.2Name or abbreviated title of the trial where available
  PREV-IS
  PREV-IS
  A.4.1Sponsor's protocol code numberNa
  A.7Trial is part of a Paediatric Investigation Plan No
  A.8EMA Decision number of Paediatric Investigation Plan
  B. Sponsor Information
  B.Sponsor: 1
  B.1.1Name of SponsorKirsi Mikkonen/Helsinki University Hospital
  B.1.3.4CountryFinland
  B.3.1 and B.3.2Status of the sponsorNon-Commercial
  B.4 Source(s) of Monetary or Material Support for the clinical trial:
  B.4.1Name of organisation providing supporttoimeksiantajana tutkija, joka töissä Helsingin Yliopistollisessa sairaalassa töissä
  B.4.2CountryFinland
  B.5 Contact point designated by the sponsor for further information on the trial
  B.5.1Name of organisationHelsinki University Hospital
  B.5.2Functional name of contact pointHelsinki University Hospital
  B.5.3 Address:
  B.5.3.1Street AddressPL 280
  B.5.3.2Town/ cityHUS
  B.5.3.3Post code00029
  B.5.3.4CountryFinland
  B.5.4Telephone number443010975
  B.5.6E-mailkirsi.h.mikkonen@hus.fi
  D. IMP Identification
  D.IMP: 1
  D.1.2 and D.1.3IMP RoleTest
  D.2 Status of the IMP to be used in the clinical trial
  D.2.1IMP to be used in the trial has a marketing authorisation Yes
  D.2.1.1.1Trade name Sabrilex
  D.2.1.1.2Name of the Marketing Authorisation holderSanofi Oy
  D.2.1.2Country which granted the Marketing AuthorisationFinland
  D.2.5The IMP has been designated in this indication as an orphan drug in the Community No
  D.2.5.1Orphan drug designation number
  D.3 Description of the IMP
  D.3.1Product nameSabrilex
  D.3.4Pharmaceutical form Granules for oral solution
  D.3.4.1Specific paediatric formulation Yes
  D.3.7Routes of administration for this IMPOral use
  D.3.8 to D.3.10 IMP Identification Details (Active Substances)
  D.3.8INN - Proposed INNVIGABATRIN
  D.3.9.1CAS number 60643-86-9
  D.3.9.4EV Substance CodeSUB00048MIG
  D.3.11 The IMP contains an:
  D.3.11.1Active substance of chemical origin Yes
  D.3.11.2Active substance of biological/ biotechnological origin (other than Advanced Therapy IMP (ATIMP) No
  The IMP is a:
  D.3.11.3Advanced Therapy IMP (ATIMP) No
  D.3.11.3.1Somatic cell therapy medicinal product No
  D.3.11.3.2Gene therapy medical product No
  D.3.11.3.3Tissue Engineered Product No
  D.3.11.3.4Combination ATIMP (i.e. one involving a medical device) No
  D.3.11.3.5Committee on Advanced therapies (CAT) has issued a classification for this product No
  D.3.11.4Combination product that includes a device, but does not involve an Advanced Therapy No
  D.3.11.5Radiopharmaceutical medicinal product No
  D.3.11.6Immunological medicinal product (such as vaccine, allergen, immune serum) No
  D.3.11.7Plasma derived medicinal product No
  D.3.11.8Extractive medicinal product No
  D.3.11.9Recombinant medicinal product No
  D.3.11.10Medicinal product containing genetically modified organisms No
  D.3.11.11Herbal medicinal product No
  D.3.11.12Homeopathic medicinal product No
  D.3.11.13Another type of medicinal product No
  D.8 Information on Placebo
  E. General Information on the Trial
  E.1 Medical condition or disease under investigation
  E.1.1Medical condition(s) being investigated
  Mukaan otetaan kaikki alle 1-vuotiaat Suomessa syntyneet tuberoosiskleroosin tai perinataalisesti laajan vaskulaarisen aivovaurion saaneet lapset (laaja aivokuorta vaurioittanut infark-ti/vuoto/infektio, hypoksisiskeeminen aivovaurio (HIE gr II-III) sisältäen MRI-kriteerit 2b ja 3, joissa mukana aivokuoren vaurio). Myös gradus IV intraventrikulaarisen vuodon (sisältää hemorragisen infarktaation parenkyymissä) tai gradus III-IV PVL:n saaneet keskoset. Tavoitteena estää infantiilispasmioireyhtymä.
  E.1.1.1Medical condition in easily understood language
  Mukaan otetaan kaikki alle 1-vuotiaat Suomessa syntyneet tuberoosiskleroosin tai varhaisen laajan verisuoniperäisen aivovaurion saaneet lapset. Heillä on tavoitteena estää infantiilispasmioireyhtymä.
  E.1.1.2Therapeutic area Diseases [C] - Nervous System Diseases [C10]
  MedDRA Classification
  E.1.3Condition being studied is a rare disease Yes
  E.2 Objective of the trial
  E.2.1Main objective of the trial
  Tavoitteena on ehkäistä ison riskin alle 1-v lapsilla (tuberoosiskleroosi ja laaja verisuonipäräinen aivokuorivaurio) infantiilispasmiepilepsian puhkeaminen profylaktisella vigabariinihoidolla.
  E.2.2Secondary objectives of the trial
  Tavoitteena on varhain aloitetulla vigabatriinilla parantaa riskilasten neurokognitiivista kehitystä verrattuna siihen, että hoito aloitetaan vasta infantiilispasmin puhjettua.
  Tavoitteena on luoda imeväisten näönkäyttöä ja attentiota mittaavasta silmänliikeanalyysistä EEG- ja kognitiivisia muutoksia ja jopa infantiilispasmia ennakoiva markkeri.
  Tutkimuksen muita tavoitteita: Saada tietoa prospektiivisessa asetelmassa infantiilispamin riskistä ja vaikutuksesta ennusteeseen eri etiologioissa.
  EEG-tutkimuksissa saadaan tietoa, kuinka EEG muuntuu kohti IS:ia.
  Tarkkaa tietoa näkökenttäpuutoksen riskistä ei ole, kun imeväisiä on hoidettu vigabatriinilla. Saadaan lisätietoa, kuinka isolle osalle imeväisistä näkökenttäpuutos todella kehittyy.
  Saamme tietoa, kuinka monelle vigabariinin käyttäjistä verrattuna kontrolleihin kehittyy dystonisia oireita (tunnettu sivuvaikutus).
  Saadaan lisätietoa, mitkä ovat infantiilispasmin ja myöhemmän muun tyyppisen epilepsian riskitekijöitä.
  E.2.3Trial contains a sub-study No
  E.3Principal inclusion criteria
  Mukaan otetaan kaikki alle 1-vuotiaat Suomessa syntyneet tuberoosiskleroosin tai perinataalisesti laajan vaskulaarisen aivovaurion saaneet lapset (laaja aivokuorta vaurioittanut infark-ti/vuoto/infektio, hypoksisiskeeminen aivovaurio (HIE gr II-III) sisältäen MRI-kriteerit 2b ja 3, joissa mukana aivokuoren vaurio). Myös gradus IV intraventrikulaarisen vuodon (sisältää hemorragisen infarktaation parenkyymissä) tai gradus III-IV PVL:n saaneet keskoset. Tavoitteena estää infantiilispasmioireyhtymä.
  Pään MRI-tutkimus pitää olla tehtynä osana kliinistä diagnostiikka.
  E.4Principal exclusion criteria
  Potilailla ei saa olla infantiilispasmia tutkimukseen tullessaan. Mukaan voidaan ottaa myös potilas, jolla on ollut epilepsiakohtauksia vastasyntyneisyysvaiheessa mutta, jotka on hoidettu kunkin sairaalan hoitokäytännön mukaisesti ilman vigabatriinia. Potilas ei ole saanut saada vigabatriinia minkään syyn vuoksi aiemmin. Potilasta ei rekrytoida, mikäli hän osallistuu jo johonkin toiseen lääkeinterventiotutkimukseen.
  E.5 End points
  E.5.1Primary end point(s)
  Pää endpoint on puhkesiko infantilispamiepilepsia vai ei.
  E.5.1.1Timepoint(s) of evaluation of this end point
  Kaikilla 1 vuoden ikä ja isäksi yli 6 kk ikäisenä randomoiduilla 6 kk seuranta late-onset infantiilispasmin varalta.
  E.5.2Secondary end point(s)
  Onko hoitoryhmillä eroa neurokognitiivisessa kehityksessä?

  Pystyykö silmänliikeanalyysillä ennakoimaan EEG-muutoksia, neurokognitiivista kehitystä tai infantiilispasmin puhkeamista?
  E.5.2.1Timepoint(s) of evaluation of this end point
  Neurokognitiivisen kehityksen osalta 2, 5 ja 7-vuotiaana

  Silmänliikeanalyysin osalta 1 ja 2-vuotiaana
  E.6 and E.7 Scope of the trial
  E.6Scope of the trial
  E.6.1Diagnosis No
  E.6.2Prophylaxis Yes
  E.6.3Therapy Yes
  E.6.4Safety No
  E.6.5Efficacy Yes
  E.6.6Pharmacokinetic No
  E.6.7Pharmacodynamic No
  E.6.8Bioequivalence No
  E.6.9Dose response No
  E.6.10Pharmacogenetic No
  E.6.11Pharmacogenomic No
  E.6.12Pharmacoeconomic No
  E.6.13Others No
  E.7Trial type and phase
  E.7.1Human pharmacology (Phase I) No
  E.7.1.1First administration to humans No
  E.7.1.2Bioequivalence study No
  E.7.1.3Other No
  E.7.1.3.1Other trial type description
  E.7.2Therapeutic exploratory (Phase II) No
  E.7.3Therapeutic confirmatory (Phase III) No
  E.7.4Therapeutic use (Phase IV) Yes
  E.8 Design of the trial
  E.8.1Controlled Yes
  E.8.1.1Randomised Yes
  E.8.1.2Open No
  E.8.1.3Single blind Yes
  E.8.1.4Double blind No
  E.8.1.5Parallel group No
  E.8.1.6Cross over No
  E.8.1.7Other No
  E.8.2 Comparator of controlled trial
  E.8.2.1Other medicinal product(s) No
  E.8.2.2Placebo No
  E.8.2.3Other Yes
  E.8.2.3.1Comparator description
  ei profylaktista hoitoa
  E.8.2.4Number of treatment arms in the trial2
  E.8.3 The trial involves single site in the Member State concerned No
  E.8.4 The trial involves multiple sites in the Member State concerned Yes
  E.8.4.1Number of sites anticipated in Member State concerned21
  E.8.5The trial involves multiple Member States No
  E.8.6 Trial involving sites outside the EEA
  E.8.6.1Trial being conducted both within and outside the EEA No
  E.8.6.2Trial being conducted completely outside of the EEA No
  E.8.7Trial has a data monitoring committee No
  E.8.8 Definition of the end of the trial and justification where it is not the last visit of the last subject undergoing the trial
  Kehityksen osalta potilaita seurataan 7-vuotiaaksi asti. Tutkimus loppuu, kun viimeinenkin tutkimuspotilas on tutkittu 7-vuotiaana. (Tämän jälkeen vielä tämän osalta analyysit ja käsikirjoitukset)
  E.8.9 Initial estimate of the duration of the trial
  E.8.9.1In the Member State concerned years13
  E.8.9.1In the Member State concerned months
  E.8.9.1In the Member State concerned days
  F. Population of Trial Subjects
  F.1 Age Range
  F.1.1Trial has subjects under 18 Yes
  F.1.1Number of subjects for this age range: 140
  F.1.1.1In Utero No
  F.1.1.2Preterm newborn infants (up to gestational age < 37 weeks) Yes
  F.1.1.2.1Number of subjects for this age range: 10
  F.1.1.3Newborns (0-27 days) Yes
  F.1.1.3.1Number of subjects for this age range: 80
  F.1.1.4Infants and toddlers (28 days-23 months) Yes
  F.1.1.4.1Number of subjects for this age range: 50
  F.1.1.5Children (2-11years) No
  F.1.1.6Adolescents (12-17 years) No
  F.1.2Adults (18-64 years) No
  F.1.3Elderly (>=65 years) No
  F.2 Gender
  F.2.1Female Yes
  F.2.2Male Yes
  F.3 Group of trial subjects
  F.3.1Healthy volunteers No
  F.3.2Patients Yes
  F.3.3Specific vulnerable populations Yes
  F.3.3.1Women of childbearing potential not using contraception No
  F.3.3.2Women of child-bearing potential using contraception No
  F.3.3.3Pregnant women No
  F.3.3.4Nursing women No
  F.3.3.5Emergency situation No
  F.3.3.6Subjects incapable of giving consent personally Yes
  F.3.3.6.1Details of subjects incapable of giving consent
  Tutkimukseen rekrytoidaan vain alle 1-v ikäisiä lapsia,.
  Yllä olevat lukumäärät/ikä on vain arvioita siitä, minkä ikäisenä potilaat rekrytoidaan. Rekrytoimisikä riippuu siitä, milloin inkluusiokriteereiden taustasyyt todetaan.
  F.3.3.7Others No
  F.4 Planned number of subjects to be included
  F.4.1In the member state140
  G. Investigator Networks to be involved in the Trial
  N. Review by the Competent Authority or Ethics Committee in the country concerned
  N.Competent Authority Decision Authorised
  N.Date of Competent Authority Decision2018-05-09
  N.Ethics Committee Opinion of the trial applicationFavourable
  N.Ethics Committee Opinion: Reason(s) for unfavourable opinion
  N.Date of Ethics Committee Opinion2018-03-22
  P. End of Trial
  P.End of Trial StatusOngoing
  For support, Contact us.
  The status and protocol content of GB trials is no longer updated since 1 January 2021. For the UK, as of 31 January 2021, EU Law applies only to the territory of Northern Ireland (NI) to the extent foreseen in the Protocol on Ireland/NI. Legal notice
  As of 31 January 2023, all EU/EEA initial clinical trial applications must be submitted through CTIS . Updated EudraCT trials information and information on PIP/Art 46 trials conducted exclusively in third countries continues to be submitted through EudraCT and published on this website.

  European Medicines Agency © 1995-2024 | Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, The Netherlands
  EMA HMA